Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Κόρινθος: Όποιος γνωρίζει τα άλλα πρόσωπα εκτός του κυρίου με το μουστάκι......2 φωτογραφίες

Όποιος γνωρίζει τα άλλα πρόσωπα 
εκτός του κυρίου με το μουστάκι......
..........ας μας το γράψει εδώ στα σχόλια 
του blog μας.
Ο κύριος με το μουστάκι ήταν 
ο πολύ γνωστός στους παλιούς
 συμπολίτες μου, Τράνταλης.

Εδώ μπρος από το κατάστημα
 γλυκά ΚΑΖΙΝΟ που ήταν στο κέντρο 
της Κορίνθου στη γωνία διαγωνίως
 απέναντι από την Εθνική Τράπεζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :