Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Ο βράχος που έγινε κάστρο και γέμισε πολεμίστρες.

Ακροκόρινθος
Ο βράχος που έγινε κάστρο και γέμισε πολεμίστρες.
 Έχτισαν τοίχους, σπίτια, πηγάδια κι έγινε ακρόπολις. 
Πέτρα που έχτισε ο άνθρωπος. 
Ξερολιθιές, λιθοδομές που έγιναν σπίτια, 
φράχτες, δρόμοι, στάνες και παλάτια.
Πέτρα που έγινε θέατρο.
Έγινε θεός, ναός, θυσιαστήριο. 
Ο βράχος που έγινε μοίρα, τιμωρία, καταδίκη 
και ταυτόχρονα σύμβολο, έπαθλο, νίκη.
Αιολίδης Σίσυφος. 
Ο άνθρωπος που νίκησε την πέτρα. 
Νίκησε τους θεούς και τον θάνατο.
 Άνθρωπος και νίκησε την μοίρα του 
έδωσε προοπτική και νόημα στο μαρτύριο.
Ο άνεμος νίκησε την πέτρα 
και η βροχούλα έφαγε τα σωθικά της. 
Την ξέκανε το κρύο και η ζέστη 
για να υψώσει λάβαρο αγριολούλουδα η φύση! 
Καρτσωνάκης Πάν 
Μάης 1999
The rock which became a castle and battlements. 
Full of walls, houses, wells and became acropolis.
 Stone that was builted by the man. 
Stonewalls and masonry that made houses,
 fences, wharves,streets,sheephuts and palaces.
Stone that made the theater
that became a god, a temple, an altar. 
The rock that became a fate, a punishment, 
a judge sentence and by the same time a symbol, 
a trophy,a victory.
Sisyphus the Aeolid
The man who defeated the stone.
He defeated the gods and death. 
Though he was a human,he defeated his fate 
and gave a perspective and a meaning to suffering.
The wind beat the stone and the gentle rain eroded it. 
The cold and and the heat overwhelmed it
 for the nature to raise wildflowers as a banner! 
Kartsonakis Pan


Δεν υπάρχουν σχόλια :