Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Μάλλον θα πρόκειται για εικαστική παρέμβαση στο χώρο του λιμανιού.

Κόρινθος σήμερα 30-01-2014
Νομίζω ότι πρόκειται 
για καλλιτέχνες, του δρόμου,
που πραγματοποίησαν
 εικαστική παρέμβαση
υψηλού αισθητικού επιπέδου.
Road artist?
Δεν υπάρχουν σχόλια :