Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

(Ξέρουν άραγε σημάδι;) Το παρεμπόριο στο στόχαστρο!

Απομιμήσεις θα κατάσχονται και θα σφραγίζονται.
Ρυθμίσεις για το παρεμπόριο, τις λαϊκές αγορές 
και την ενίσχυση της διαφάνειας στην εταιρική 
διακυβέρνηση προβλέπουν τροπολογίες 
που κατατέθηκαν σήμερα στο νομοσχέδιο
 για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
 Δημοσίων Συμβάσεων».

Με τις διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων:
- Ενισχύονται οι ρυθμίσεις του νόμου 2190 
που επιβάλουν στα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών
 να ενημερώνουν για τυχόν σύγκρουση
 συμφερόντων τους με αυτά της εταιρείας όπως επίσης, 
για τις εισηγμένες εταιρίες, οι διατάξεις 
που απαγορεύουν υπό προϋποθέσεις τη σύναψη 
συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του ΔΣ,
 συγγενών τους κλπ.
- Επιτρέπεται η πώληση τυροκομικών προϊόντων
 στις λαϊκές αγορές, εφόσον έχουν παραχθεί 
σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση
 αναγνώρισης και έχουν συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επισήμανση 
και εφόσον, επίσης, κατά τη μεταφορά και πώληση
 τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού 
(ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
- Προβλέπεται ότι προϊόντα για τα οποία υπάρχουν 
υπόνοιες ότι αποτελούν απομιμήσεις θα κατάσχονται,
 θα σφραγίζονται και θα φυλάσσονται με ευθύνη 
του ιδιοκτήτη τους, εφόσον αυτός αντιτίθεται 
στην άμεση καταστροφή τους και μέχρι να εκδοθεί
 πόρισμα περί της παραβίασης ή μη
 των δικαιωμάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας.
- Ρυθμίζονται θέματα για τη λειτουργία 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
 Συμβάσεων, για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, κ.α.
Δικό μας σχόλιο:
Ελπίζουμε να ξέρουνε σημάδι
και να μην "αλληθωρίζουν"
αλλά το "κυνήγι" του παρεμπορίου
δεν θα έπρεπε να ήταν είδηση.
Φυσικά, ας ελπίσουμε
αυτό το κυνήγι να μην είναι
απλά ένα "κυνήγι μαγισσών".

Δεν υπάρχουν σχόλια :