Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Ως ιδανικός προορισμός, στον οποίο μπορούν να γίνουν πράξη τα όνειρα κάθε μετανάστη..........

Ως ιδανικός προορισμός και τόπος, στον οποίο μπορούν να γίνουν πράξη
 τα όνειρα κάθε μετανάστη και πρόσφυγα, παρουσιάζεται η Ελλάδα 
από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. 
Η στήλη, “Ιστορίες”, στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού αποτελεί 
πραγματικό ύμνο για την χώρα μας αναφορικά με την υποδοχή,
 την αλληλεγγύη, την ασφάλεια και το πλαίσιο ευκαιριών, που παρέχει 
στους ανθρώπους, οι οποίοι πέρασαν τα σύνορα προερχόμενοι από την Τουρκία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :