Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

Ευτυχώς, δεν "κέρδισε" η παραλία και ο καναπές. Δεν κέρδισε η αποχή και η "Ιδιωτεία"

Ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο επισημαίνει
 την υποχρεωτική συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.
 «Μόνοι γάρ τον τε μηδέν των δε (πολιτικών) μετέχοντα,
 ούκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον νομίζομεν». 
Η πρόκριση δηλαδή της ατομικής «ησυχίας» 
αντί των κοινών ανησυχιών ήταν αδιανόητη, 
ανεπίτρεπτη και επέσυρε το χαρακτηρισμό του άχρηστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :