Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Σπουδαία έργα πολιτισμού για την Κορινθία εντάχθηκαν με απόφαση Τατούλη στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020

Εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 κρίσιμα έργα
 πολιτισμικής, πολιτιστικής και επενδυτικής σημασίας για την Περιφερειακή
 Ενότητα Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, 
τα οποία προστίθενται στα πολύ σημαντικά έργα στον τομέα του Πολιτισμού 
που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί, είτε εκτελούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο
 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ),
  στον άξονα  προτεραιότητας: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση
 σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εντάχθηκαν τα έργα: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 420.000,00 €

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
 ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ 3.010.300,00 € 

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣH ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ     719.800,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια :