Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Oυδέν ακούουν οι λαοί.

ΣΟΦΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΙΟΝΤΩΝ

 Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων,
 σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται.

Φιλόστρατος, 
Τα ες τον Τυανέα Aπολλώνιον, VΙΙΙ, 7

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή

αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τούς έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.
Καβάφής Κωνσταντίνος

Επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη. Τα Ποιήματα, 
Τ. Α’ 1897 - 1918, Ίκαρος 1963

Δεν υπάρχουν σχόλια :