Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Μπροστά στο ενδεχόμενο να σταματήσει η διδαχή της γλώσσας, ισπανικά ιδρύματα αναλαμβάνουν πρωτοβουλία.

SOS από Ισπανούς ελληνιστές 
για τη διατήρηση των Αρχαίων 
Ελληνικών στην εκπαίδευση.Δεν υπάρχουν σχόλια :