Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Νέα καταμέτρηση ψήφων στην Κωνσταντινούπολη!

"Νέα καταμέτρηση ψήφων στην Κωνσταντινούπολη 
μετά τις προσφυγές που κατέθεσε 
το κόμμα του Ερντογάν, αμφισβητώντας 
τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών" (CNN, 3.4.2019).
Διότι:
"Είναι εντελώς ασήμαντο ποιος θα ψηφίσει ή πώς. 
Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ποιος
 θα μετρήσει τις ψήφους και πώς" 
(J. Stalin, στο: Boris Bazhanov, 
"Memoirs of the former secretary of Stalin", 1980)Δεν υπάρχουν σχόλια :