Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Κόρινθος: Τι ισχύει για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα;

Ένα αυτοκίνητο θεωρείται εγκαταλελειμμένο όταν:
 Βρίσκεται  σε χώρους ή δρόμους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, 
ή σε χώρους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα
 μεγαλύτερο από 30 ημέρες, τότε το όχημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως εγκαταλελειμμένο από τις αρμόδιες αρχές.
 Βρίσκεται σε άλλους χώρους, λιμενικούς, κοινόχρηστους ή μη και σε οδούς
 για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια 
της αρμόδιας Αρχής.
Και στην περίπτωση που κάποιο όχημα  βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους
 χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
Αν έχετε παρατηρήσει ότι για αρκετό καιρό υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο 
αυτοκίνητο στην περιοχή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο που ανήκετε. 
Οι υπεύθυνοι του Δήμου, μετά από σχετικό έλεγχο, θα εντοπίσουν 
το εγκαταλελειμμένο όχημα και θα επικολλήσουν σε εμφανές σημείο του οχήματος
 (συνήθως στο παρμπρίζ) ειδικό αυτοκόλλητο, που θα χαρακτηρίζει αυτό
 ως εγκαταλελειμμένο. 
Αν στο χρονικό διάστημα των 45 ημερών από την επικόλληση του αυτοκόλλητου, 
το όχημα δεν απομακρυνθεί, περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου. 
Στη συνέχεια ο Δήμος παραδίδει το όχημα σε κάποιο Επίσημο Κέντρο 
Απόσυρσης Οχημάτων, όπου το όχημα παραμένει στην κατοχή
 του ανακυκλωτή για 10 ημερολογιακές ημέρες. 
Εάν στη διάρκεια του διαστήματος αυτού το όχημα αναζητηθεί 
από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως 
καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσής του. 
Αν το αυτοκίνητο δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς ανακύκλωση.
Εμείς επανειλημμένως έχουμε θίξει το συγκεκριμένο 
θέμα- πρόβλημα για την πόλη αλλά μάλλον κάπου 
σκαλώνει το θέμα και δεν προχωρά την στιγμή 
που μειώνονται συνεχώς οι θέσεις 
για παρκάρισμα και φυσικά αυτά τα εγκαταλελειμμένα
 μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης. 
ΕΔΩ αλλά κι ΕΔΩ
Αλλά δεν είμαστε φυσικά οι μόνοι.
Πρόσφατα είδαμε με χαρά κι αυτήν την ανάρτηση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :