Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

1951, με αφορμή ένα σχέδιο που πιθανώς να έγινε από τον Άγιο Ιωάννη του Σταυρού.

 1951
 Με αφορμή ένα σχέδιο που πιθανώς να έγινε από τον Άγιο Ιωάννη του Σταυρού 
(τον μυστικό ισπανό ποιητή του 16ου αιώνα), ζωγράφισε 
τον διασημότερο Εσταυρωμένο του εικοστού αιώνα, στα σίγουρα είχε στον νου του 
να ξεπεράσει τον Βελάσκεθ: ωστόσο ζωγράφισε περισσότερο
 έναν Εσταυρωμένο-Νάρκισσο από έναν Εσταυρωμένο θυσιασμένο – ίσως γιατί έτσι
 τον κατανοούσε: στο κέντρο του κόσμου, υπεριπτάμενο, δίχως να γέρνει το κεφάλι 
από συντριβή παρά μονάχα για να δει την επικράτεια της δόξας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια :