Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Στην Κούκλαινα της Ανατολικής Ρωμυλίας υπήρχε γλυπτό με τον Ηρακλή να παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας!

Δεν υπάρχουν σχόλια :