Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Οι λέξεις μέσα από την ορθή γραφή τους "κουβαλούν" και την ιστορία μας.Αντί για άλλο σχόλιο:
«Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις» Αντισθένης
«Η αρχή σοφίας φόβος Κυρίου» (Ψαλμ. 110 : 10).

Δεν υπάρχουν σχόλια :