Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Ο δρόμος της Δημοκρατίας είναι δρόμος του Ορθού Λόγου και της Πράξεως.

Παπαχρήστου έχεις Πιστοποιητικό Φρονημάτων
 για να σε συγχαρώ;

Δεν υπάρχουν σχόλια :