Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Η Βυθιζόμενη γέφυρα - η Διοίκηση - οι ανακρίβειες και - η παραπληροφόρηση !!!!!!!!!!

 Με καθυστέρηση τεσσάρων ετών
 η Διοίκηση της Διώρυγας της Κορίνθου αποφάσισε 
να μπει στην διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού  
επισκευής επί ξηράς της  βυθιζόμενης Γέφυρας 
της Ισθμίας. 
Την 30η /11/2017 προς 01/12/2017 η βυθιζόμενη 
γέφυρα ακινητοποιήθηκε στην κύτη του Ισθμού 
με εντολή της Διοίκησης. 
Την 28η Νοεμβρίου 2017  η Α.Ε.ΔΙ.Κ εξέδωσε  
Δελτίο Τύπου: Ενημέρωση σχετικά με .........
...........διακοπή λειτουργίας
 Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας ( βλέπε εδώ ).

Την 11η /12 / 2017  δημοσιοποίησαν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας  
την ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΟΨΗΣ
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ ( βλέπε εδώ ).
 Σήμερα 10 / 03 / 2018   δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από όσα έχουν δημόσια
 προαναγγείλει οι Διοικούντες αλλά
1) Η βυθιζόμενη γέφυρα βρίσκεται ακινητοποιημένη στην κύτη του Ισθμού.
2) Ο διαγωνισμός μειοδοσίας βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης των ενστάσεων.
3) το υπόλοιπο 20 ημερών για την λήξη της προθεσμία αποκατάστασης που οι ίδιοι 
έχουν δώσει με δελτίο τύπου δεν είναι αρκετό για το τίποτα. 
Αποτέλεσμα είναι εάν όλα πάνε καλά και δεν προκύψει νέος διαγωνισμός, 
η γέφυρα να δοθεί στην κυκλοφορία  από το τέλος Μαΐου 
έως την μέση Ιουνίου του 2018. 
Δηλαδή με καθυστέρηση τριών μηνών. 
Η απόλυτη ευθύνη είναι των Διοικούντων! 
Εδώ θα πρέπει να παρέμβει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κορίνθου διότι 
ίσως διαπράττεται παράβαση καθήκοντος από την Διοίκηση με αποτέλεσμα 
την δυσφήμηση της Α.Ε.ΔΙ.Κ  την ψυχική και σωματική κόπωση 
των κατοίκων της Ισθμίας οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι περίπου τέσσερις μήνες 
τώρα και θα είναι για ακόμα άλλους τρεις, την οικονομική τους επιβάρυνση 
χρησιμοποιώντας άλλα μέσα προκειμένου να περάσουν στις απέναντι όχθες
 της Διώρυγας αλλά και η σοβαρή απώλεια εσόδων των επιχειρήσεων
 που εδρεύουν κοντά σε αυτήν λόγο του αποκλεισμού.....
Τώρα όσο για  το ποιος είναι  ο ορθόδοξος τρόπος όλης αυτής της διαδικασίας 
θα αποδειχτεί και θα κριθεί από άλλους!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :