Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Κόρινθος: Τέτοια εποχή αναμνηστική από βόλτα στα 2 βουναλάκια πριν χρόνια.


Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς 
πήγα στον στρατό για την θητεία μου.
Αναμνήσεις.................αναμνήσεις..........

Δεν υπάρχουν σχόλια :