Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Η Μητρόπολη Γλυφάδας προειδοποιεί τους πιστούς για το μπάνιο με άλατα!

«Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που επιθυμούν 
να διατηρήσουν την Ορθόδοξη 
Χριστιανική τους ιδιότητα καλούνται 
να είναι προσεκτικοί»

Προειδοποιήσεις για το μπάνιο με άλατα εξέδωσε 
η Μητρόπολη Γλυφάδας ενημερώνοντας τους πιστούς
 ότι η αλατοθεραπεία ανήκει στις εναλλακτικές 
«θεραπείες» που έχουν χαρακτηρισθεί ασυμβίβαστες 
με την Ορθόδοξη πίστη και ζωή,
 σε Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις 
για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

Βεβαίως η Μητρόπολη επιτρέπει στους πιστούς 
την απλή χρήση του αλατιού στο φαγητό.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που επιθυμούν 
να διατηρήσουν την Ορθόδοξη Χριστιανική τους 
ιδιότητα καλούνται να είναι προσεκτικοί, 
να μην καταφεύγουν σε εναλλακτικές «θεραπείες» 
ή αποκρυφιστικές πρακτικές
 και να μην ειδωλοποιούν προϊόντα, μεθόδους 
και χώρους, τονίζει η Μητρόπολη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :