Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Κόρινθος: Μια φωτογραφία από το μακρινό παρελθόν.

Αυτός εκεί που σημειώνω θα μπορούσα να ήμουν εγώ, 
γιατί μου μοιάζει αρκετά,  αλλά......

Δεν υπάρχουν σχόλια :