Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

Καθορισμός εγκατάστασης Οίκων Ανοχής και στην Ισθμία, εκτός από τα Πίσια;

                           ΠΡΟΣ
Τους  Συμβούλους  Της Δημοτικής Κοινότητας
              Ι  Σ Θ Μ Ι Α Σ.

Θ Ε Μ Α : "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση "
     Παρακαλούμε να προσέλθετε  στην αίθουσα
 συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας 
στις 12 Αυγούστου 2015, ημέρα  Τετάρτη 
και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης,
 για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) «Λήψη απόφασης για πρόταση καθορισμού
 επιτρεπόμενου αριθμού αδειών 
εγκατάστασης οίκων ανοχής».
2) «Εισήγηση περί επιβολής ή μη τέλους καθαριότητας
 και ηλεκτροφωτισμού στις εκτός σχεδίου πόλης
 περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας 
και  καθορισμό τέλους».
3)  «Εισήγηση περί καταβολής τελών 
για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν 
οι κατασκευές περιπτέρων».
4) «Εισήγηση περί της επέκτασης
 δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Κάβου Ισθμίας
 (αριθ.πρωτ. 22/22-02-2013 
αίτηση κ. Πλαστήρα Ιωάννη)».-

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας
Δικό μας σχόλιο:
Αυτό τώρα εμείς πως να το σχολιάσουμε;
Ως αποκέντρωση,
 τουριστική ανάπτυξη ή απλά
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων;

Δεν υπάρχουν σχόλια :