Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Μια είδηση αρκετά σημαντική, αν αποδειχθεί αληθινή!

Η κουβανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε στις 18/5/15, 
ότι είχαν εντοπίσει ένα μη επανδρωμένο σκάφος 
να πλέει προς την Αβάνα. 
Θεωρείται ότι το πλοίο είναι το SS Cotopaxi, 
ένα ατμόπλοιο που εξαφανίστηκε το Δεκέμβριο
 του 1925 και έκτοτε έχει συνδεθεί 
με το μύθο του Τρίγωνου των Βερμούδων.
Οι κουβανικές αρχές εντόπισαν το πλοίο 
για πρώτη φορά στις 16 Μαΐου, κοντά 
σε μια απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή, 
δυτικά της Αβάνας. 
Έκαναν πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες 
να επικοινωνήσουν με το πλήρωμα και αφού 
κινητοποίησαν τρία σκάφη περιπολίας έκπληκτοι 
διαπίστωσαν ότι το πλοίο ήταν στην πραγματικότητα 
ένα ατμόπλοιο σχεδόν 100 ετών 
που προσδιορίζεται ως το Cotopaxi.
Δεν υπήρχε κανείς στο πλοίο και το πλοίο φαίνεται
 να έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες,
 γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε
 πραγματικά το πλοίο που εξαφανίστηκε το 1925.
Μετά από μια εξαντλητική αναζήτηση του πλοίου
 βρέθηκε το ημερολόγιο του καπετάνιου, 
όπου εκεί αποδείχθηκαν οι υποψίες τους σωστές, 
όμως δεν έφερε καμία ένδειξη σχετικά με το τι συνέβη 
στο πλοίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 90 χρόνων.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
Στις 29 Νοέμβρη του 1925, το SS Cotopaxi αναχώρησε 
από το Τσάρλεστον, της Νότιας Καρολίνα
 και κατευθύνθηκε προς την Αβάνα, Κούβα. 
Το πλοίο είχε πλήρωμα 32 ανδρών, υπό τις διαταγές 
του καπετάνιου WJ Meyer και μετέφερε
 φορτίο 2.340 τόνους άνθρακα.
Δύο μέρες αργότερα αναφέρθηκε ότι το πλοίο 
και το πλήρωμα αγνοούνται.
πηγή: Defencenet
Δικό μας σχόλιο:
Μια είδηση αρκετά σημαντική, 
αν αποδειχθεί αληθινή!
The Cuban Coast Guard announced on 18/05/15 
that had identified an unmanned craft to fly to Havana. 
Do you think that the ship is the SS Cotopaxi,
 a steamer that disappeared in December 1925 
and has since been associated with the legend 
of the Bermuda Triangle.
Cuban authorities discovered the ship
 for the first time on May 16, near a restricted
 military area, west of Havana. 
They made several unsuccessful attempts to contact 
the crew and he mobilized three patrol boats 
surprised found that the ship was actually a steamboat 
almost 100 years identified as the Cotopaxi.
There was no one on the ship and the ship seems
 to have been abandoned for decades, suggesting
 that this could actually ship that disappeared in 1925.
After an exhaustive search of the ship found 
the diary of Captain where their suspicions proved
 right there, but they brought no clue about
 what happened on board during the last 90 years.
THE HISTORY OF THE SHIP
On November 29, 1925, the SS Cotopaxi departed
 Charleston, South Carolina and headed to Havana, Cuba.
 The ship had a crew of 32 men, under the command
 of Captain WJ Meyer and load 
carrying 2,340 tons of coal.
Two days later it was reported that the ship 
and its crew missing.

Δεν υπάρχουν σχόλια :