Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Κατάσχεση περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών σε όσους δεν πληρώνουν ΦΠΑ.

Το ΣτΕ έκρινε συνταγματικά 
τα σχετικά απαγορευτικά μέτρα.
Αντιμέτωποι με κατάσχεση κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών 
είναι όσοι δεν αποδίδουν το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) καθώς το Συμβούλιο
 της Επικρατείας έκρινε συνταγματικά τα σχετικά απαγορευτικά μέτρα.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε νόμιμη  τη διάταξη της φορολογικής
 νομοθεσίας η οποία προβλέπει ότι   «κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες    προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικά
 στο Δημόσιο ποσό πάνω από  150.000 ευρώ από  Φ.Π.Α., απαγορεύεται 
στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να  παραλαμβάνουν δηλώσεις
 ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που   ζητούνται από τον παραβάτη,
 για  την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων
 μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. 
Ακόμη,  αναστέλλεται το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών,
 των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, 
των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 
και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε Τράπεζες
ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το 50% των ποσών αυτών».

Το ΣτΕ εξέτασε προσφυγή γνωστής εταιρείας πώλησης κοσμημάτων
 και ωρολογίων της Θεσσαλονίκης η οποία όπως διαπιστώθηκε σε φορολογικό 
έλεγχο  κατά τη διετία 1999 -2001 δεν απέδωσε  ΦΠΑ ύψους 407.579 ευρώ.

Η εταιρεία προσέφυγε στη δικαιοσύνη θεωρώντας απαγορευτικά τα επίμαχα 
 μέτρα που της επιβλήθηκαν (δέσμευση του 50% των χρηματικών
 διαθεσίμων, κ.λπ.) καθώς λειτουργούν, όπως ανέφερε, συνθλιπτικά 
για την ρευστότητα και την φήμη της εταιρείας. Επικαλέστηκε μάλιστα 
το γεγονός ότι απαλλάχτηκε στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Στην υπ΄ αριθμ. 2297/2015 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε 
πως τα  επίδικα απαγορευτικά μέτρα που επιβλήθηκαν «δεν είναι δυσανάλογα
 προς τον συνιστάμενο στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων 
του παραβάτη σκοπό τους, δεδομένου και του πρόσκαιρου των εν λόγω μέτρων» 
και ότι είναι νόμιμη η επιβολή των απαγορευτικών αυτών μέτρων, 
καθώς συντρέχουν οι  προϋποθέσεις επιβολής τους.

Όπως επεσήμαναν οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν επηρεάζει το ΣτΕ 
η  αθωωτική απόφαση για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης καθώς
 δεν  αφορά την επιβολή περιορισμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :