Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Το μεγαλοπρεπές μνημείο, στην Αμφίπολη, αποκαλύπτεται - Δείτε τις φωτογραφίες!

Νέες φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά ευρήματα 
των ανασκαφών έδωσε στη δημοσιότητα
 το υπουργείο Πολιτισμού. 
Οι ανασκαφικές εργασίες στον λόφο Κάστα
 έφεραν στο φως τμήμα μαρμαροθετημένου δαπέδου,
 με λευκά, μικρά ακανόνιστα τμήματα μαρμάρου,
 σε κόκκινο φόντο, που σώζεται 
σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.
Το τμήμα του δαπέδου αποκαλύφθηκε 
με την αφαίρεση χωμάτων από τον προθάλαμο,
 στον χώρο πίσω από τον τοίχο των Σφιγγών, 
ενώ στο κατώφλι του πρώτου διαφραγματικού 
τοίχου των Σφιγγών, εντοπίστηκαν
 επί της νωπογραφίας η οποία το κάλυπτε,
 ίχνη μπλε χρώματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
 Πολιτισμού, «διαπιστώθηκε, επίσης,
 ότι και στους τρεις χώρους, μετά 
από τον τοίχο σφράγισης, υπάρχει χαλαρή
 αμμώδης επίχωση, ως το μέγιστο ύψος της θόλου.
Οι τρεις χώροι, που δημιουργούνται από την κατασκευή 
των εγκάρσιων διαφραγματικών τοίχων, κατά μήκος
 της θόλου, φαίνεται ότι καταχώθηκαν 
κατά την σφράγιση του ταφικού μνημείου. 
Οι τοίχοι, εν μέρει, λειτουργούν και ως στοιχεία
 αντιστήριξης των χαλαρών επιχώσεων.
 Τόσο το κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης όσο
 και οι οπές στα επόμενα διαφράγματα, που πιθανόν
 να έχουν προέλθει από αφαίρεση λίθων 
ή και από μη τοποθέτηση λίθων, φαίνεται ότι 
αποτελεί μέρος σχεδίου σφράγισης του τάφου. 
Η διαπίστωση, μέχρι σήμερα, ύπαρξης τριών χώρων,
 κατά μήκος της θόλου, αποτελεί ένα ακόμη
 ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μνημείου, το οποίο
 αποκαλύπτεται στον λόφο Καστά».
Επίσης, το υπουργείο Πολιτισμού πληροφορεί 
ότι ο πρώτος διαφραγματικός τοίχος, μετά την είσοδο,
 έχει αποκαλυφθεί μόνον ως το ιωνικό επιστύλιο, 
το οποίο διακοσμείται με τους οκτάφυλλους 
ανάγλυφους ρόδακες. 
Στο ακραίο ανατολικό τμήμα του επιστυλίου 
εμφανίστηκε το ανώτατο τμήμα πλευρικής
 παραστάδος. Επίσης, διαπιστώθηκε 
ότι λείπει το ακραίο δυτικό 
τμήμα του επιστυλίου, όπως 
και οι υπερκείμενοι αυτού λίθοι.
 «Όπως έχουμε ήδη αναφέρει
 (δελτίο της 25ης Αυγούστου)
επί του διαφραγματικού τοίχου θα υπάρχει
 η είσοδος, η οποία θα οδηγεί 
στον δεύτερο χώρο του μνημείου.
 Η μορφή της εισόδου θα αποκαλυφθεί μετά 
την αφαίρεση των χωμάτων, 
κατά τις αμέσως επόμενες μέρες», 
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια :