Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Υπέροχες εικόνες από το πέταγμα στη διώρυγα της Κορίνθου.

Red Bull pilot 
Péter Besenyei flies
 through the narrow 
Corinth Canal
Péter Besenyei