Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Ξεκίνησε η διανομή δωρεών τροφίμων.

Με πρώτο σταθμό το «Χαμόγελο του Παιδιού»
 αρχίζει σήμερα το το πρόγραμμα δωρεάν διανομής 
τροφίμων για το 2013 από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ.
Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται 
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υλοποιείται
 κάθε χρόνο με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ 
και περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής, 
όπως τυροκομικά, ζυμαρικά, και ελαιόλαδο.
Το σύνολο των δικαιούχων της δωρεάν διανομής 
τροφίμων, αναμένεται να ξεπεράσει τους 800.000 
και για την υλοποίησή του εμπλέκονται περισσότεροι
 από 1.000 φορείς-κοινωνικοί εταίροι του υπουργείου, 
όπως μητροπόλεις, δήμοι, σύλλογοι πολυτέκνων
 και παλιννοστούντων ή φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Πέραν του οφέλους των τελικών δικαιούχων 
που χρήζουν υποστήριξης, η εφαρμογή
του προγράμματος στην Ελλάδα
 έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 
καθώς η διάθεση ελληνικών προϊόντων,
 αξίας 25 εκατ. ευρώ, επηρεάζει θετικά
 σημαντικούς παραγωγικούς φορείς
 της χώρας (παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις 
μεταποίησης και τυποποίησης των γεωργικών 
προϊόντων που διανέμονται, τις μεταφορικές
 και άλλες επιχειρήσεις).
Για την απρόσκοπτη και με πλήρη διαφάνεια 
διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας
 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός 
Αθανάσιος Τσαυτάρης, προχώρησε
 στον χωρισμό της χώρας 
σε τρεις Γεωγραφικές Ζώνες, 
για κάθε προϊόν δωρεάν διανομής.
Έτσι ώστε να ευνοηθεί η συμμετοχή 
περισσότερων ενδιαφερομένων,
 αφού και μικρότερες επιχειρήσεις 
μπορούσαν να συμμετάσχουν διανέμοντας
ένα προϊόν σε μια Ζώνη, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός
 και να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ποσότητα διανομής.

Δεν υπάρχουν σχόλια :