Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Πώς λειτουργεί ο μυστικός κόσμος των οffshore;

Η βιομηχανία των μεσαζόντων.
Ο μυστικός κόσμος των οffshore δεν αποτελείται 
μόνο από τις εταιρείες 
και τους πραγματικούς δικαιούχους τους. 
Όπως αποκαλύπτουν «Τα Νέα», στο πλαίσιο 
της έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης 
Ερευνητών Δημοσιογράφων, 
ένα ολόκληρο σύστημα 
αποτελούμενο από δικηγορικά γραφεία,
 αχυρανθρώπους, επιχειρήσεις-βιτρίνες, 
μεσάζοντες συνεργάζονται 
σαν γρανάζια καλολαδωμένης μηχανής
για τη σύσταση και τη λειτουργία των οffshore, 
αλλά και για τη διατήρηση
 της ανωνυμίας των ιδιοκτητών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, αρκούν τρία έγγραφα
 ώστε οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών
 να κρυφτούν πίσω από εντεταλμένους
 διευθυντές-βιτρίνες. 
Ο διορισμός αυτών των διευθυντών, οι οποίοι 
ονομάζονται nominee directors δεν είναι παράνομος.
 Ωστόσο, τα νομικά τεχνάσματα που επέτρεψαν 
τη δημιουργία και τη λειτουργία του συστήματος
 εντεταλμένων διευθυντών στις Βρετανικές
 Παρθένους Νήσους ανοίγουν το δρόμο για καταχρήσεις.
Αφού κάποιος οριστεί εντεταλμένος διευθυντής,
 τότε με ένα πληρεξούσιο επιστρέφει κρυφά
 στον πραγματικό ιδιοκτήτη 
τον πλήρη έλεγχο της offshore.
Με την υπογραφή συμφωνητικού, 
ο εντεταλμένος διευθυντής δεσμεύεται ότι 
θα κάνει στην εταιρεία μόνο ό,τι 
του λέει ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
Συντάσσεται, επίσης, μία επιστολή 
παραίτησης του εντεταλμένου διευθυντή, 
υπογεγραμμένη, αλλά χωρίς ημερομηνία. 
Έτσι, μπορεί θεωρητικά να αποφευχθεί 
η ευθύνη του διευθυντή εάν παρουσιαστεί
 κάποιο πρόβλημα με την εταιρεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια :