Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Για τον σεβασμό της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου.

15-6- 1215: 
Ο βασιλιάς Ιωάννης (ο ακτήμων)  της Αγγλίας 
υπογράφει τη Μάγκνα Κάρτα.
Η Μάγκνα Κάρτα (Magna Carta, στα λατινικά 
«Μεγάλο Χαρτί»), που αποκαλείται
 και Magna Carta Libertatum
 («Μεγάλος Χάρτης των Ελευθεριών»), 
είναι ένας αγγλικός καταστατικός χάρτης 
ο οποίος αρχικά εκδόθηκε το 1215. 
Η Μάγκνα Κάρτα θεωρείται ένα από τα πιο
 σημαντικά έγγραφα στην ιστορία της δημοκρατίας.
Αρχικά γράφτηκε λόγω διαφωνιών μεταξύ 
του Πάπα Ιννοκεντίου του Γ', του Βασιλιά 
Ιωάννη της Αγγλίας και των Άγγλων Βαρώνων
 σχετικά με τα δικαιώματα του βασιλιά. 
Η Μάγκνα κάρτα ζητούσε από το Βασιλιά 
να αποκηρύξει κάποια δικαιώματά του, 
να σεβαστεί τις νομικές διαδικασίες και να αποδεχτεί 
ότι θα δεσμεύεται από τους νόμους και προστάτευε 
δικαιώματα των υπηκόων του Βασιλιά, ιδιαίτερα 
από την παράνομη φυλάκιση.
Από τις σημαντικότερες διατάξεις της Μάγκνα Κάρτα
 είναι αυτές που αναφέρονται στον σεβασμό 
της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου, 
την απαγόρευση δηλαδή της φυλάκισης, εξορίας 
ή τιμωρίας χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση,
 στην υποχρέωση του βασιλιά να ζητά τη συγκατάθεση
 του Μεγάλου Συμβουλίου για την επιβολή φόρων
 και, τέλος, στην αναγνώριση των εξουσιών
 του Μεγάλου Συμβουλίου 
(που εξελίχτηκε στο σημερινό Κοινοβούλιο). 
Αρχικά η Μάγκνα Κάρτα ήταν ένα συμβιβαστικό
 κείμενο για την ισοστάθμιση των δικαιωμάτων
 του βασιλιά και των φεουδαρχών, αλλά σταδιακά, 
με μια αργή και επίμοχθη διαδικασία, 
τα ευεργετήματα που καθιέρωνε επεκτάθηκαν 
σ’ ολόκληρο τον λαό. 
Θεωρείται το πρώτο συνταγματικό κείμενο της Αγγλίας 
και η βάση των ελευθεριών της. 


Δεν υπάρχουν σχόλια :