Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Η πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης του θαλάσσιου ύδατος.

21-6-1961
Ο χημικός κολοσσός 
Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική 
συσκευή αφαλάτωσης 
του θαλάσσιου ύδατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :