Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Κόρινθος: "Έφυγε" σήμερα το πρωί ο πατήρ Νεκτάριος.....


"Έφυγε" πλήρης ημερών κι έχαιρε 
καθολικής εκτίμησης και σεβασμού 
από όλη την κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :