Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Η παραποίηση του λόγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ώπιν και ο δήθεν «όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Ο δήθεν όρκος, που υποτίθεται ότι 
εξεφωνήθη στην Ώπιν 

Ο δήθεν όρκος, που υποτίθεται ότι εξεφωνήθη στην Ώπιν 
(της Ασσυρίας) το 324 π.Χ. 
τάχα σε ένα «συνέδριο όλων των εθνών»,
 σύμφωνα με τους παραχαράκτες της ιστορίας μας.
Από το περιοδικό «Παρακαταθήκη», τεύχος 102, Ιούνιος 2015 / ΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :