Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Λουτράκιον και μέγα ξενοδοχείον "Αι Πηγαί" από επιστολικό δελτάριον της εποχής.


Σε αυτό το ξενοδοχείο που το θυμάμαι
 ότι το 1968 το είχε κάποιος Μαμόπουλος...
Φυσικά την εποχή εκείνη δεν ήτανκαι...
...πολύ τα απάνω του.

Δεν υπάρχουν σχόλια :