Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Ποιο είναι το πιτσιρίκι, πρώτο πλάνο; ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΙΑ.

 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΙΑ.
Ο πρόγονος (κατά κάποιο τρόπο) του Bistro, 
τέρμα Πυλαρινου (Θεοτόκη πριν) την δεκαετία του 60. 
Στην φωτογραφία, η οικογένεια Κολοκοντέ 
με τον φωτογράφο Δήμα.