Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο πελάτης του κουρέα.

Σταματάει ένας τύπος έξω από ένα κουρείο,
 βάζει το κεφάλι μέσα και ρωτάει τον κουρέα:

«Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
 Ο κουρέας κοιτάξει την πελατεία του και απαντά.. 
..........«περίπου σε δυο ώρες»

Ο τύπος ευχαριστεί και φεύγει…

Την επομένη μέρα, ο ίδιος τύπος ξαναβάζει το κεφάλι 
μέσα στην πόρτα και ρωτάει τον κουρέα:
 «Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»

Ο κουρέας κοιτά ξανά την πελατεία του και απαντά…

«Σε τρεις περίπου ώρες» Ο τύπος ευχαριστεί και φεύγει…

 Το ίδιο γινόταν για τις επόμενες μέρες, ο τύπος ρώταγε 
τον κουρέα, ο κουρέας με γεμάτο πάντα το μαγαζί 
απαντούσε και ο τύπος έφευγε για να επιστρέψει 
την επομένη μέρα…
Μια μέρα, και ενώ ο τύπος φεύγει από το μαγαζί, 
ο κουρέας γεμάτος απορία λέει στο βοηθό του…

Ρε Βασίλη, ακολούθησε τον… πραγματικά 
έχω απορία που πηγαίνει…»

Μετά από λίγη ώρα, ο βοηθός επιστρέφει
 στο κουρείο δακρυσμένος από τα γέλια..

«Έμαθες τελικά που πηγαίνει αυτός ο τύπος;»
 ρωτάει ο κουρέας…
Και τότε ο Βασίλης του απαντά:
«Σπίτι σου….. »

Δεν υπάρχουν σχόλια :