Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Αρχαία Κόρινθος, ρωμαϊκή εποχή και Δίολκος την εποχή του Περίανδρου ( Βίντεο)

Reconstruction of ancient Corinth city as it was in II century AD,
 in Roman Empire ages. It contains the whole city, the central part with Agora,
 temple of Apollon, theatre and Odeon, and also hippodrome, gymnasium, 
temple of Asclepius and amphitheatre. 
Near the city is Acrocorinth mountain with fortress and temples.


Ἡ Δίολκος (ὀρθὸ καὶ ὡς ἀρσενικό: Ὁ Δίολκος) ἦταν ὸ εἰδικῆς κατασκευῆς 
πλακόστρωτος δρόμος ποὺ συνέδεε τὶς δύο ἄκρες τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου.

Εἶναι μία ταινία 22 λεπτῶν, ἡ ὁποία ἔχει δημιουργηθεῖ μὲ εἰκονοκινητικὴ τεχνική,
(animation), ἡ ὁποία ἀναπαριστᾶ μὲ μοναδικὸ τρόπο τὸ ἐξαιρετικὸ μνημεῖο
τεχνικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀρχαῖας Ἑλλάδὸς, τὸν Δίολκο, μία ὁδὸ ἀπὸ ξηρᾶς
γιὰ τὴν μεταφορὰ πλοίων ἀνάμεσα στὸν Σαρωνικὸ καὶ τὸν Κορινθιακὸ κόλπο 
κατά μῆκος τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου, τότε ποὺ δὲν ὑπῆρχε ὁ πορθμός. 

Ἡ ταινία παρουσιάζει ἐπίσης πολλὲς ἄλλες τεχνολογικὲς λεπτομέρειες, 
ἀλλὰ σκηνὲς τῆς ζωῆς τῶν ναυτικῶν ἐκείνης τῆς μακρινῆς ἐποχῆς, 
σὲ τυχερὸ παιχνίδι, ἐπίσκεψη στὸν ναὸ τοῦ Ποσειδῶνος, γλέντι σὲ καπηλειό,
καθῶς καὶ μία συναισθηματικὴ συντυχία.
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο-συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς ἀρχαῖας ἑλληνικῆς τεχνολογίας, 
μία παραγωγὴ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος σὲ συνεργασία 
μὲ τὴν Ἑταιρεία Μελέτης Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Τεχνολογίας.

Δημιουργοὶ τῆς ταινίας εἶναι οἱ Θ.Π. Τάσιος, Ν. Μῆκας, Γ. Πολύζος, 
οἱ ὁποίοι ἔχουν λάβει ὥς τώρα δύο βραβεῖα:

α. Καλύτερης ταινίας ἀναφερομένης στὴν ἀρχαιότητα στὸ 5ο Διεθνὲς
 Φεστιβὰλ Κινηματογράφου στὴν Κύπρο (Νοέμβριος 2009) καὶ

β. Καλύτερης ἐκπαιδευτικῆς ταινίας στὴν 8η Διεθνὴ Συνάντηση
 Ἀρχαιολογικῆς Ταινίας τοῦ Μεσογειακοῦ Χώρου στὴν Ἀθῆνα (Μάιος 2010).

Ἡ ταινία εἶναι ἀναδημοσίευση ἀπὸ ἱστότοπο τῆς Ναυτεμπορικῆς, 
ἀνεσύρθη τὴν 2α Αὐγούστου 2010 καὶ θεωρεῖται ἐπὶ τοῦ παρόντος
 ὡς πηγὴ τῆς ταινίας ἀλλὰ ἡ διεύθυνση εἶναι ἀνενεργή. 
Ὁ σχολιασμὸς παραμένει ὡς εἶχε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν ἀρχικὸ δημοσιεύσαντα
 γιὰ τὴν εὐγενὴ προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια :