Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Και πριν από τον κατακλυσμό του Ωγύγου, τι; (Βίντεο)

Στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται μια προσπάθεια
 περί εξήγησης θεωριών και υποθέσεων,
 πως ο πλανήτης μας γνώρισε κάποιον ανώτερο
 τεχνολογικά πολιτισμό, 
πριν τον κατακλυσμό του Ωγύγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :