Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Κόρινθος: Ποιος να ξέρει πόσο χρονών να είναι σήμερα!

Σχολική αίθουσα διδασκαλίας;
Πριν από 50 ή 60 χρόνια άραγε;

Δεν υπάρχουν σχόλια :