Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Δε δήλωναν τα εισοδήματά τους και έπαιρναν επιδόματα ανηπηρίας!

Συνταξιούχους και ασφαλισμένους 
που δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους ή δηλώνουν
 λιγότερα, καθώς και «ενισχυμένα» ποσοστά αναπηρίας, αποκαλύπτουν οι έλεγχοι που διενεργούνται 
στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης 
των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
 με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Μετά τους ελέγχους στον Τομέα Υγειονομικών
 (πρώην ΤΣΑΥ), οι διασταυρώσεις στις καταβολές
 των συντάξεων με τις δηλώσεις 
φόρου εισοδήματος, συνεχίστηκαν 
σε άλλο τομέα του Ενιαίου Ταμείου
 Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).
Συγκεκριμένα, στους Τομείς Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) 
από τους 19.972
 ασφαλισμένους, ποσοστό 0,67% (134 άτομα) 
δεν είχαν καθόλου ΑΦΜ, ενώ ποσοστό 
5,55% (1109 άτομα) είχαν λανθασμένο ΑΦΜ.
Ποσοστό 8,23% (1.542 άτομα) εντοπίστηκαν
 να μην έχουν υποβάλει καθόλου φορολογική
 δήλωση, 707 ασφαλισμένοι (ποσοστό 3,77%) 
δεν υπέβαλαν δήλωση παρότι υποχρεούνταν εφόσον
 είχαν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ.
Ποσοστό 11,70% (2.011 άτομα), δήλωσαν μικρότερη 
σύνταξη από αυτή που πραγματικά χορηγεί το ταμείο.
 Τέλος, οι συνταξιούχοι του ταμείου με αναπηρία
 είναι 1.677 (ποσοστό 9,8%, 
ενώ ο γενικός μέσος όρος είναι 7,7%).

Δεν υπάρχουν σχόλια :