Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Απόφαση σταθμός για την ελευθερία του λόγου στη χώρα μας.

Ξεκινά και στην Ελλάδα 
η λογοκρισία του internet.
Σε μια απόφαση σταθμό, για την ελευθερία του λόγου 
στην Ελλάδα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
διέταξε τη λήψη τεχνολογικών μέτρων 
για την παρεμπόδιση της πρόσβασης χρηστών 
σε ιστοσελίδες.
Συγκεκριμένα για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
διατάχθηκε η λήψη τεχνολογικών μέτρων 
παρεμπόδισης της πρόσβασης χρηστών σε ιστοσελίδες 
μέσω των οποίων διακινούνται παράνομα 
ψηφιακά έργα προστατευόμενα 
με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στις 16 Μαΐου 2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση 
4658/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
η οποία έκανε δεκτό αίτημα 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων
 επί μουσικών και οπτικοακουστικών έργων 
να υποχρεωθούν εκτός άλλων 
οι ελληνικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών
 σύνδεσης στο Διαδίκτυο (ISP) να λάβουν
 τεχνολογικά μέτρα προκειμένου 
να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση 
των συνδρομητών τους σε διαδικτυακές τοποθεσίες 
μέσω των οποίων πραγματοποιείται παράνομη 
παρουσίαση και ανταλλαγή έργων.
Η απόφαση εφαρμόζει για πρώτη 
το άρθρο 64 Α του ν. 2121/1993 που ενσωματώνει 
πρόβλεψη Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων 
κατά των διαμεσολαβητών 
(παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου), οι υπηρεσίες 
των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο 
για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού 
ή συγγενικού δικαιώματος.
Παρόμοιες αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί 
σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ολλανδία.
Η απόφαση αφορά τα site ellinadikο.cοm 
και music-bazaar.cοm και θα γίνεται με δύο τρόπους:
1) Εφαρμογή κατάλληλων φίλτρων
 στους δρομολογητές (routers) των ISPs 
ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε
 κίνηση καταλήγει σε συγκεκριμένη IP.
2) Εφαρμογή κατάλληλης ανακατεύθυνσης,
 μέσω τροποποίησης των DNS εγγραφών 
στους nameservers του κάθε ISP ώστε, ώστε
 τα αιτήματα προς συγκεκριμένα domains 
να καταλήγουν σε διαφορετικούς ιστοτόπους.
Ήδη πάντως, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 
με δελτίο Τύπου, πέρα από την καταδίκη
 της απόφασης,τόνισε ότι είναι έτοιμο 
να εφαρμόσει κάθε νόμιμο 
τεχνολογικό μέτρο, ώστε να διασφαλιστεί 
η ελευθερία της επικοινωνίας, του λόγου 
και της ανταλλαγής ιδεών στο Διαδίκτυο 
αλλά και στην κοινωνία.
Στο ίδιο κείμενο αναφέρει επίσης ότι έχει θέση 
σε λειτουργία σύστημα ανακατεύθυνσης 
για την παράκαμψη του αποκλεισμού του PirateBay 
από τους Ολλανδικούς παρόχους (ISPs), 
σε συνεργασία με το κόμμα 
των Ολλανδών Πειρατών.
Επισημαίνεται πάντως ότι η πιθανή εφαρμογή 
τεχνολογικών μέτρων από μέρους του Κόμματος 
Πειρατών δεν θα προσβάλλει τα συγκεκριμένα 
ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία αφορούν 
την παρεμπόδιση πρόσβασης από μέρους 
των παρόχων (ISPs) και όχι απαγόρευση 
επίσκεψης στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
Το δελτίο Τύπου διευκρινίζει επίσης ότι 
το κόμμα δεν υποστηρίζει παράνομες ενέργειες, 
αλλά θεωρεί πιο σημαντικό το δικαίωμα 
πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας 
όπως αναφέρεται στο Σύνταγμα.
Περισσότερες τεχνολογικές ειδήσεις στο proho.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :