Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Μια καληνύχτα από την Κόρινθο με 3 φωτογραφίες κι ένα ποίημα.

The gods will judge us 
if we indeed were unworthy 
for standing οn their bodies 
and we desecrated
 the birth land 
that we heritage.

Our shadows will be 
the witnesses of accusation,
the most reliable pimps,
 that will abandon us 
afterwards in order
to be the shadows 
of someone else.

In eternity 
we'll wander 
shadeless.
Pan Kartsonakis
Θα μας δικάσουν οι θεοί,
αν πράγματι στο σώμα τους 
ανάξιοι σταθήκαμε 
και την γενέθλια χώρα μας, 
αυτήν που αξιωθήκαμε,
βεβηλώσαμε!

Μάρτυρες κατηγορίας 
θα είναι οι σκιές μας,
οι πιο αξιόπιστοι ρουφιάνοι, 
που ύστερα θα μας εγκαταλείψουν 
για να γίνουν οι σκιές
κάποιων άλλων.

Στην αιωνιότητα
δίχως σκιά θα τριγυρνάμε.
Πάν Καρτσωνάκης