Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Ανιστόρητη μωρία η ταύτιση μεταναστών Ελλήνων με τα τωρινά.....

Οι Έλληνες πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα, 
δεν δύνανται να συγκριθούν με τους αντίστοιχους 
που αιτούνται άσυλο από την σημερινή ελληνική Πολιτεία.
Των Αθανάσιου Μεταξά, Μιχάλη Δέλτα 
(Παρατηρητήριο Ελληνοφώνων Γραικύλων)
Οι πρόσφυγες ή/και μετανάστες του 19ου και 20ου αιώνος, διέφεραν 
ως προς τους σημερινούς αιτούντες άσυλο, ως προς τρία σημεία:
Πρώτον, οι Έλληνες πρόσφυγες εκθεμελιώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες
 ένεκα εθνικών εκκαθαρίσεων, μίας μεθόδου, που υφίστατο κατά κόρον 
στην Χερσόνησο του Αίμου από την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνος 
και της Εποχής του ζητήματος, της Οθωμανικής Κληρονομιάς 
και επέστρεφαν στην Χώρα-Μητρόπολη τους.
Έτσι, στα 1906, μετά την επίδειξη ισχύος της ήδη από τα 1878 
«αυτόνομης και ισχυρής» Βουλγαρίας, οι Έλληνες της Φιλιππούπολης αλλά
 και συλλήβδην της Βουλγαρίας, αναγκάστηκαν να προσφύγουν στην Ελλάδα:
Τον Ιούλιο του 1906, η Ελληνική Μητρόπολη της Φιλιππούπολης καθώς
 και οι εκκλησίες και τα σχολεία των Ελλήνων, διαλύθηκαν
 και οι Έλληνες Μητροπολίτες αντικαταστάθηκαν από Βούλγαρους, 
30.000 Έλληνες επίσης κατέφυγαν στην Ελλάδα.
 Το ίδιο έτος, Έλληνες αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν λόγω της έξαρσης
 που γνώρισε στην Ρουμανία, το «Κουτσοβλαχικόν» ζήτημα.
Δεύτερον, οι πληθυσμοί της εποχής αντηλλάσοντο βάσει Συμφωνιών,
 διεθνώς αναγνωρισμένων και επικυρωμένων, 
κάτι που υποδηλώνει την ύπαρξη συντεταγμένου προγράμματος
 «εξαναγκαστικής» μετανάστευσης αυτών των ανθρώπων. 
Έτσι τον Νοέμβριο του 1919, το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως
 μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας», που διαλαμβάνετο στην Συνθήκη Ειρήνης, 
όριζε τον τρόπο και τον χρόνο των προς ανταλλαγή πληθυσμών.

Πράγματι μετακινήθηκαν εκείνη την περίοδο, 50.000 Βούλγαροι 
και 30.000 Έλληνες προς της αντίστοιχες χώρες, δίχως να προκληθεί αναταραχή.
 Το ίδιο, θεωρητικώς τουλάχιστον, επιχειρήθηκε 
και με το «Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο» της 30ης Ιανουαρίου του 1923.
Έτσι, οι πληθυσμοί εξαναγκάζοντο μεν να εκτοπιστούν, 
μετακινούντο δε ανθρώπινα, προοδευτικά και προγραμματισμένα.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Έλληνες του Πρώτου Διωγμού στα 1914,
 ή τους αντίστοιχους του 1922 όπου σε αυτές τις περιπτώσεις ομιλούμε 
περί πραγματικών θυμάτων πολέμου αλλά και εθνικών εκκαθαρίσεων παραλλήλως.

Τρίτον, οι Έλληνες πρόσφυγες του 20ου αιώνος, μετανάστευαν
 ένεκα εσωτερικών προβλημάτων και πολλές φορές επαναπατρίζοντο. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Έλληνες του Καυκάσου
 που μετά τα 1913, επέστρεφαν στο Ελλαδικό Χώρο, μετά την προσάρτηση 
τον πλούσιων εδαφών της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Μάλιστα το κύμα μετανάστευσης σε αυτήν την περίπτωση ήτο τόσο μεγάλο, 
ώστε η ελληνική κυβέρνηση το αναχαίτισε και διέκοψε 
την εθελούσια μετανάστευση και επαναπατρισμό των Ελλήνων του Καυκάσου. 
Ακόμα, στα 1919-1920, οι Έλληνες της Ρωσίας μετανάστευσαν στην Ελλάδα,
 ένεκα των εσωτερικών ταραχών που υφίσταντο
 μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση στην Ρωσία.
Έτσι, διαγράφεται μετά περισσής ενάργειας, πως οι Έλληνες πρόσφυγες 
και μετανάστες -πλην της περίπτωσης του 1914 και 1922- ήσαν είτε θύματα
 εθνικών εκκαθαρίσεων και εσωτερικών προβλημάτων, είτε μετανάστευαν εθελούσια 
και επαναπατρίζοντο, είτε βάσει συντεταγμένου προγράμματος που συνοδεύετο
 από τις αντίστοιχες υποδομές και μέτρα που προετοίμαζε το κράτος,
αποφεύγοντας έτσι την σύγχυση και τον πανικό.
Όσοι Έλληνες δε μετανάστευσαν προς Αυστραλία, Γερμανία και ΗΠΑ, το έκαναν
 έπειτα από επίσημη πρόσκληση και με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 
πέρασαν από ιατρικούς ελέγχους, εξετάστηκαν εξονυχιστικά τα ποινικά μητρώα τους.
 Η μετακίνηση τους έγινε απολύτως ελεγχόμενα από τις αρχές και συντεταγμένα. 
Ουδεμία σχέση, λοιπόν, δύνανται να έχουν οι μετακινήσεις 
των ελληνικών πληθυσμών με αυτές των μουσουλμανικών 
που λαμβάνουν χώρα τη σήμερον.
Στην περίπτωση των μουσουλμάνων δεν υφίστανται διακρατικές συμφωνίες
 και προγραμματικός σχεδιασμός. 
Έρχονται χωρίς χαρτιά και βουλιάζουν τις βάρκες τους, 
όντες πολύ καλά δασκαλεμένοι από τους δουλεμπόρους,
ώστε να εξαναγκάζουν τις αρχές να τους περιμαζέψουν.
Νομικά δεν θεωρούνται καν πολιτικοί πρόσφυγες μιας και αυτός ο όρος 
δεν αποδίδεται μαζικά και συλλογικά αλλά έχει να κάνει με το κάθε άτομο ξεχωριστά. 
Η περίπτωση του κάθε ατόμου εξετάζεται ξεχωριστά και ατομικά.

Λογίζεται κάποιος πολιτικός πρόσφυγας όταν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του 
από το καθεστώς της χώρας του για τις πολιτικές
 ή θρησκευτικές του πεποιθήσεις κτλ, οπότε εξέρχεται αυτής και αιτείται άσυλο
 στην πρώτη Δημοκρατία που θα συναντήσει μπροστά του.
Το γεγονός ότι στη Συρία υπάρχει πόλεμος μεταξύ του Άσαντ και της ISIS 
αυτό δεν αποδίδει συλλογικά την ιδιότητα του πρόσφυγα στις εξερχόμενες μάζες.
 Αυτοί, κατά το δίκαιο της Συρίας, είναι λιποτάκτες και εφόσον
 δεν παραμένουν στην Τουρκία (=προεδρική κοινοβουλευτική Δημοκρατία)
αιτούμενοι πολιτικό άσυλο αλλά επιλέγουν να εισέλθουν στην ΕΕ, 
θεωρούνται παράνομοι μετανάστες ή λαθρομετανάστες.
Η Τουρκία σε συνεργασία με τα κυκλώματα δουλεμπόρων που η ίδια εκτρέφει 
και σε αγαστή συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες (ΜΥΤ) μετατοπίζει 
αυτούς τους πληθυσμούς στα νησιά του Αιγαίου.
 Προφυλάσσει με αυτόν τον τρόπο το τουριστικό της προϊόν εν μέσω θέρους 
(στην Αττάλεια για παράδειγμα απαγορεύεται αυστηρώς 
η είσοδος σε λαθρομετανάστες). 
Μόλις το 1/3 σύμφωνα με την Frontex είναι συριακής καταγωγής, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 2/3 είναι από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.
Οι Σύριοι για τη Συρία είναι λιποτάκτες εφόσον προτίμησαν την έξοδο αφήνοντας
 τους φίλους και συγγενείς τους να σφαχθούν από τις δυνάμεις της ISIS,
αποδυναμώνοντας έτσι την εθνική άμυνα της Συρίας.
Οι πολιτικοί προπαγανδιστές της διεθνιστικής αριστεράς, υπέρμαχοι 
της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, περίτεχνα εξισώσουν 
τα δύο αυτά φαινόμενα, την ελληνική νόμιμη και συντεταγμένη προσφυγιά
 και οικονομική μετανάστευση με τη λαθρομετανάστευση 
των μουσουλμάνων των ημερών μας.
 Αυτό το πράττουν για να χτυπήσουν στο συναίσθημα τους Έλληνες
 και να τους κάνουν να δεχθούν αμαχητί την εν εξελίξει γενοκτονία τους, 
δια της αντικαταστάσεως του πληθυσμού και της μετάλλαξης 
του δημογραφικού περιβάλλοντος.
Υπενθυμίζουμε, ότι τους τελευταίους 2 μήνες εισβάλλει ένα «χωριό την ημέρα,
 μια πόλη το μήνα» λαθρομεταναστών. 
Ενώ εξαιτίας της μνημονιακής λιτότητας και της πενίας, εξήλθαν
 ίσα με 150.000 Έλληνες στο εξωτερικό, νόμιμα και συντεταγμένα πάντα.
Οι λαθρομετανάστες εγκαθίστανται στην ΕΕ παρακάμπτοντας το σκληρό 
γραφειοκρατικό καθεστώς της οικονομικής μετανάστευσης που συνεχίζει
 να ισχύει μόνο για τους γηγενείς Ευρωπαίους. 
Αρκεί κανείς να ερευνήσει τι γραφειοκρατία επικρατεί ώστε να εγκατασταθεί 
κάποιος Ευρωπαίος για εργασία στην Ισπανία, στην Ιταλία και την Γερμανία
 και θα διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την προνομιακή μεταχείριση
 των λαθρομεταναστών της Ασίας και Αφρικής.
Δύο μέτρα και δύο σταθμά!
Πηγή Defence-Point

Επίκληση στον Αριστοφάνη κύριε Λαζόπουλε;

Αποποιούμαι… (Λάκης Λαζόπουλος)
Χιλιάδες νέα παιδιά εγκαταλείπουν τη χώρα και τρέχουν 
να σωθούν στο εξωτερικό. 
Χιλιάδες νέα παιδιά που συνεχίζουν να διαβάζουν
 δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί το κάνουν.

Χιλιάδες νέα παιδιά που ξενιτεύονται σκέφτονται 
κάθε μέρα με δάκρυα στα μάτια, τη χώρα αυτή. 
Τη χώρα τους…
Και ψάχνουν να βρουν την αιτία που ξεριζώθηκαν.
Χιλιάδες νέα παιδιά δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ 
και το μεγαλύτερο τους όνειρο είναι να αποκτήσουν ένα κινητό.
 Χιλιάδες νέα παιδιά ζούνε κάνοντας scroll όλη μέρα στο facebook αποφεύγοντας
 να δούνε τον αληθινό κόσμο. Έχουν μόνο μάτια για το κινητό τους. 
Σε μια χώρα που δεν υπάρχει μέλλον κοιτάς απεγνωσμένα το κινητό σου ώρες. 
Χιλιάδες νέα παιδιά είναι σωριασμένα στις καφετέριες μη ξέροντας
 από που πρέπει να πιάσουν τη ζωή τους. 
Δεν ξέρουν τι να κάνουν όλη αυτή την ενέργεια που έχουν μέσα τους. 
Χιλιάδες νέα παιδιά έχουν βαρεθεί να ακούνε τον κάθε ****** που έρχεται
 να τους σώσει κάθε φορά.

Ο κάθε ξιπασμένος αστός, ο κάθε μιζαδόρος αυτής της χώρας, ο κάθε τελευταίος
 γραβατάκιας έχει να προσφέρει και ένα καινούργιο μείγμα πολιτικής. 
Τι μείγμα πολιτικής να κάνεις σε μια χώρα που χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά της; 
Έρχονται τα παιδιά του Χάρβαρντ, που οι φάτσες τους μοιάζουν περισσότερο
 να έχουν τελειώσει το Χάλβα-ρντ, όλα αυτά τα καλομαθημένα που έμαθαν
 να βρίζουν τους αυτοδημιούργητους, και απαιτούν με θράσος, αλαζονεία, με μίσος 
στα πρόσωπα τους, με αυτά τα πρόσωπα τα αλλοιωμένα από τα πούπουλα
 και τα μαξιλάρια, έρχονται και θέλουν να γίνουν τα νέα αφεντικά της χώρας. 
Αυτές οι μούρες, σαν τα πατημένα αχλάδια, έρχονται να υποσχεθούν ότι θα δώσουν
 στους Έλληνες πίσω την ζωή που τους πήραν.
Γιατί ξέρουν ότι τα αυτιά ζουν με ωραίες λέξεις. 
Ξέρουν ότι η σανίδα του απελπισμένου λέγεται ελπίδα. 

Όμως και η ελπίδα έχει πετάξει κι αυτή με αεροπλάνο άγνωστο για που. 
Η ελπίδα μετανάστευσε.

Όλα μοιάζουν σκαλωμένα.

Και η τελευταία πράξη απόγνωσης των νέων είναι που τρέχουν
να αποποιηθούν τα σπίτια των γονιών τους.

Μια λέξη ακούγεται σε όλη την Ελλάδα.
Αποποιούμαι.
Χιλιάδες νέα παιδιά δεν θέλουν να κληρονομήσουν τα σπίτια των γονιών τους.
 Γιατί σε μια βραδιά ο Βενιζέλος τα πήρε και τα χάρισε στους δανειστές. 
Ξεσπίτωσε τους Έλληνες μ’ αυτόν τον καταραμένο ΕΝΦΙΑ.
Τη μεγαλύτερη από τις συμφορές. 
Τις άπειρες και τις συνεχιζόμενες. 
Έβγαλε ο πατέρας λεφτά κάποια στιγμή στη ζωή του, σε άλλες εποχές, 
έρχεται σήμερα το παιδί άνεργο στην χειρότερη, με 400 € στην καλύτερη, 
και με 1000 € αν είσαι καλοπληρωμένος, να πληρώσει
 με τα λεφτά αυτά νοίκι ξανά στο σπίτι που έζησε και μεγάλωσε.

Αποποιούμαι της ζωής μου, της μνήμης μου, του πατρικού μου σπιτιού, 
αποποιούμαι του μέλλοντος μου.

Οι Γερμανοί σφυρίζουν αδιάφορα.
Θα το λέω και το ξαναλέω γνωρίζοντας το κόστος. 
Θα αμολήσουν και πάλι τους άπειρους εντεταλμένους τους, 
διότι ους η Siemens συνέζευξεν…

Αυτό το άτομο που λέγεται Σόιμπλε είναι ό,τι χειρότερο 
έχει βγάλει ο 21ος αιώνας στην Ευρώπη.
 Οι ακροδεξιοί είναι μπροστά του αθώες παιδούλες. 
Το βλέπεις το μίσος που έχει φωλιάσει στο πρόσωπο του το αγέλαστο.
 Διακρίνεις το βαθύ μίσος που τρέφει για τη χώρα μας. 
Αλήθεια δεν θέλει να ζήσουμε παρά μόνο όπως γουστάρει αυτός, 
ο κυρίαρχος ο ΕΥΡΩΠΑΡΧΗΣ.

Όμως τέρμα πια οι υπομονές. Δεν μπορούν να ανθίσουν πια στο σαπισμένο χώμα. 
Το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Ο βίος αυτός είναι αβίωτος. 
Να καταργηθεί και όχι να μειωθεί ούτε να αλλάξει με άλλο νόμο ο ΕΝΦΙΑ. 
Τα σπίτια να γυρίσουν στους Έλληνες. 
Οι Έλληνες να γυρίσουν στα σπίτια τους. 
Να σταματήσουν οι εμπαιγμοί δεξιόθεν και αριστερόθεν.

Να μπει ένα τέλος.
Να σταματήσει να ακούγεται η λέξη αποποιούμαι.

Γιατί αυτός που αποποιείται το σπίτι του εύκολα θα αποποιηθεί 
και το μεγάλο του σπίτι που είναι η Ευρώπη.

Η Ευρώπη διαλύεται.
Ένα – ένα τα κομμάτια σπάνε.
Βουλιάζουν όλοι στη φτώχια για να καλοπερνάει η Γερμανία.

Τι μας συνδέει με την Ευρώπη;
Ένα κοινό νόμισμα που σε μας δεν έχει κανένα αντίκρισμα.
Ένα νόμισμα που μας το δίνουν και μας το ξαναπαίρνουν πίσω.
Σα να μας κάνουν πλάκα.

Δεν υπάρχει μια ίδια, μια παρεμφερής ζωή.
Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο.

Και η λέξη αποποιούμαι είναι η μεγάλη φωτιά που θα τα κάψει όλα.
Δεν θ’ αφήσει τίποτα όρθιο. 
Ανάγκη να σώσουμε τις μνήμες μας.

Υ.Γ.: Αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Βουλή, στο πρόσωπο μου δείχνοντας
 την ενόχληση του για την παρουσία μου στην ιδιωτική τηλεόραση.
Εξαιρώντας με από το σύνολο, στην πραγματικότητα εξέθεσε το σύνολο. 
Είπε δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι τον υπηρετούν κι εγώ ακόμα απροσκύνητος.
Παρά τις απειλές κύριε Μητσοτάκη.

Αχ! Κύριε Μητσοτάκη στη χώρα αυτή γεννήθηκε ο Αριστοφάνης.
Δεν τον μάθατε στο Χάρβαρντ, αλλά είναι στη φύση του Έλληνα η σάτιρα 
και είναι στη φύση του ανήμπορου πολιτικού να βρίζει 
όποιον του βάζει αληθινό καθρέφτη μπροστά στα μούτρα του.

Με συγχωρείτε που είμαι ο μόνος που απέμεινα να σας ενοχλώ ακόμα.
Ίσως στο επόμενο ΚΕΕΛΠΝΟ να με εντάξετε και μένα μέσα να ησυχάσετε!!!
altsantiri.gr
Δικό μας σχόλιο:
Επίκληση στον Αριστοφάνη κύριε Λαζόπουλε;
Πολύ καλά τα λέτε αλλά ούτε μια λέξη αυτοκριτικής
δεν είδα στο κείμενό σας.
Ένα συγγνώμη για τον σωτήρα που πείσατε
 πολύ κόσμο να εμπιστευτεί.
Ναι, ο δικός σας σωτήρας δεν ήταν του Χάρβαρντ
ούτε φορούσε γραβάτα αλλά.......ήταν κι αυτός σωτήρας.
Κύριε Λαζόπουλε και με την ευκαιρία.
Όμορφη η καραμέλα-άλλοθι του Αριστοφάνη
αλλά στις Νεφέλες ότι έγραψε για τον Σωκράτη...
.....τελικά σχεδόν όλα χρησιμοποιήθηκαν
 στο κατηγορητήριο που τον οδήγησε στον θάνατο
 για χάρη της σάτιρας ή της δημοκρατίας;
.................................................. ....

έγραψε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος

Πιστεύετε ότι το 'βαλε το χεράκι του, τελικά, 
ο Αριστοφάνης στο τέλος του Σωκράτη;

«Εκείνο που ξέρω είναι πως ο Σωκράτης,
στην Απολογία του, λέει ότι δεν φοβάται 
τόσο τους κατήγορους και τις κατηγορίες τους 
όσο φοβάται τον κωμωδιογράφο, που τον διέσυρε 
στη συνείδηση των συμπολιτών του.
Αν σκεφθείτε ότι ανάμεσα στη δίκη 
και στις "Νεφέλες" μεσολαβεί
ένα τέταρτο του αιώνα, μπορείτε να υπολογίσετε 
το βάρος της ζημιάς που ο Σωκράτης θεωρεί
 ότι του έκανε ο Αριστοφάνης».
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=149740

Από που βγαίνει το συμπέρασμα ότι έκανε συμφωνία με τον ίδιο τον διάβολο και όχι με τον Θεό; (Βίντεο)

Διαβάζουμε στο διαδίκτυο πολλά
 παρόμοια αλλά θα δημοσιοποιήσουμε 
έτσι πρόχειρα ένα κείμενο από εδώ
ΤΙ ΑΠΟΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 ΣΤΟΝ ΜΠΟΜΠ "ΝΤΥΛΑΝ"; Ο ΙΔΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ
 ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ!
Γράφει ο Γιώργος Βολουδάκης. 
Ένας λογοτέχνης όταν γράφει για απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας, ιδίως 
για να απαξιώσει την απονομή, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα πέσει θύμα 
της αυτόματης καχυποψίας του κόσμου ότι από φθόνο γράφει ό,σα γράφει.

Πλην όμως εγώ, απηλλαγμένος ανέκαθεν από αυτήν την κατηγορία, 
λόγω της παντελούς αποχής μου από κάθε εσκεμμένη και άρα άσκοπη δημοσιότητα,
 έχοντας ξεκαθαρίσει εξ αρχής στον ίδιο μου τον εαυτό και προς πάσαν κατεύθυνσιν, 
ότι δεν γράφω παρά μόνο γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και εν τέλει επειδή
 δεν με νοιάζει ότι κι αν πει ο οποιοσδήποτε, εφ΄όσον εγώ πρόκειται να πω 
την αλήθεια, θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα να μιλήσω
 για ένα βραβείο που από Nobel Prize έχει καταντήσει Nobel Price. 

Πάντοτε ήθελα να βρω μιαν αφορμή να το γράψω αλλά ετούτη νομίζω 
είναι η καλύτερη. Είναι να απορεί κανείς, γιατί ο κόσμος απορεί, ότι 
το Nobel Price το έδωσαν στον Robert Allen Zimmerman, έναν ασκεναζίμ 
(δηλαδή όχι αληθινό αλλ΄ εκ χαζάρων) εβραίο, που κάλυψε το επώνυμο
 (και άρα την καταγωγή) του με το μικρό όνομα ενός αληθινά πολύ μεγάλου ποιητή 
από την Ουαλία, του Dylan Thomas, ο οποίος δεν επρόκειτο να πάρει Nobel 
ακόμη κι αν ο κόσμος τον διάβαζε πιο πολύ κι από τους New York Times!

Διότι το Nobel Price δίδεται ως τίμημα και όχι ως τιμή!
 Ως τίμημα εξαγοράς της ψυχής και του νου.
Και αν ακόμη κάποιους που δεν "πωλούνται" τους εκ-θέτουν ως υποψηφίους
 του "Βραβείου" (όπως λέει ο λαός "για ξεκάρφωμα"), δεν τους το δίνουν ποτέ!

Σπουδαίες περιπτώσεις που αφορούν την Ελλάδα είναι ο Γιάννης Ρίτσος 
και ο Νίκος Καρούζος! Κακώς νομίζουν οι περισσότεροι ότι η αριστερή ταυτότητα
 του Ρίτσου του στέρησε το Nobel.
 Του Μαρκες αίφνης γιατί του το έδωσαν;
 Του του Ρίτσου του το στέρησαν εξ αιτίας του ύμνου που έγραψε στην "Ρωμιοσύνη"! 
Έτσι και στον Καρούζο (που επίσης ήταν υποψήφιος) το αρνήθηκαν
 για τις αντινεοταξικές του πεποιθήσεις που έφταναν μέχρι...θεολογίας:
"Ευρώπη, Ευρώπη δεν είσαι τίποτ’ άλλο, είσαι μονάχα η συνέχεια του Βαραββά"!

Η Σουηδική Ακαδημία δεν ενδιαφέρεται πλέον για το βαθύ, ποιοτικό και κυρίως
 πανανθρώπινο έργο, δεν την απασχολεί η μεγάλη Λογοτεχνία. 
Επιβραβεύει, τώρα πλέον ξεκάθαρα, όσους εξυπηρετούν τα σχέδια της Νέας Τάξης
 και στην καλύτερη περίπτωση όσους είναι ακίνδυνοι γι αυτά τα σχέδια.

Η περίπτωση του Bob Zimmerman (Dylan) είναι κραυγαλέα. 
Οι αντιρρήσεις που ακούγονται, κυρίως από συγγραφείς είναι αστείες. 
Προσωπικά δεν θα είχα καμμία αντίρρηση εάν ήταν πράγματι
 ένας σπουδαίος ποιητής-τροβαδούρος. 
Αλλά αλήθεια οι στίχοι του μπορεί να πει κανείς ότι είναι υψηλή ποίηση;
" The answer my friend is blowin' in the wind" όπως λέει ο ίδιος
 στο πιό διάσημο στιχάκι του, που όμως και αυτό είναι μια κοινότυπη φράση 
που θα μπορούσε να την έχει γράψει και ο τελευταίος αμερικανός εργάτης.
 Ούτε καν ποίηση δεν είναι, όχι υψηλή...

Γιατί δεν σκέφτηκαν λοιπόν στο παρελθόν να τιμήσουν πραγματικούς
 τροβαδούρους που ήταν και σημαντικοί ποιητές 
όπως ο Georges Brassens ή ο Boris Vian; 

Απλούστατα διότι αυτοί ήταν ορατά επικίνδυνοι για το σύστημα της Νέας Τάξης,
 εκτός από το γεγονός ότι τότε ούτε καν περνούσε από το μυαλό τους
 να βραβεύσουν κάποιο τραγουδοποιό, κάτι τέτοιο θα ξεσήκωνε θύελλα φρίκης
 και απαξίας για το "Βραβείο"... 

Θα πουν ορισμένοι, που αρκούνται στην εικόνα των περιωνύμων όπως αυτή 
σχηματίζεται από τα ΜΜΕ, καλά ο Bob Dylan δεν είναι επαναστάτης, 
δεν είναι ανατρεπτικός;

Την απάντηση την δίνει ο καλός μας ποιητής Λευτέρης Πούλιος 
σε ένα ποίημα του που έγραψε όχι τώρα ούτε πριν 10 χρόνια 
αλλά τότε που ο Dylan μεσουρανούσε ως "επαναστάτης"... Το 1969!!! 
Απολαύστε το...(οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου) 

ΑΣΜΑ
Η μηχανή σπάει τις πέτρες σαν κόκαλα μικρού παιδιού
κάποτε συντρίβει τα χέρια του χειριστή πάντοτε
ακολουθεί ένα νόμο.
ο τραγουδιστής Ντύλαν που είχε μια κιθάρα 
και μια καλύβα στον Αμαζόνιο 
έφτυνε στο ποτάμι ακολουθώντας δικό του νόμο
για να χωθεί στα γρανάζια της μηχανής
απ’ την καλύβα και το ποτάμι.
άνοιξε
μία
τρύπα και βούλιαξε μαζί με την κιθάρα
στον Αμαζόνιο ουρλιάζοντας ένα σκοπό 
αψηφώντας στα φρεναρίσματα της μηχανής 
στην αγκαλιά της πόρνης εκμετάλλευσης
κατέληξε
νικημένος
πια.
το μηχάνημα εξαπέλυσε ένα βλήμα στη σελήνη
αν και θα διαγείρει τις συνειδήσεις των νεκρών.
ο Ντύλαν μπροστά στο χωνί μασούσε χαλίκια
σαν υποταχτικό σκυλί.
.....................
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ "Ποίηση 1" 1969 

Κι αν κάποιοι πάλι ισχυριστούν ότι αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, 
την απάντηση την έδωσε ο ίδιος, σε μια συνέντευξη, νομίζω πριν πέντε χρόνια 
και μπορεί κανείς εύκολα να την βρει στο διαδίκτυο, όπου λέει ξεκάθαρα ότι 
πολύ νωρίς έκανε συμφωνία με τον ίδιο τον διάβολο που τον ονομάζει αρχηγό,
 μια συμφωνία υποταγής με αντάλλαγμα την διασημότητα και τα βραβεία...
Δικό μας σχόλιο:
Από που βγαίνει το συμπέρασμα ότι
 έκανε συμφωνία με τον ίδιο τον διάβολο
 και όχι με τον Θεό;
Από τον βίντεο όμως αυτό δεν βγαίνει
τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα.

H Ελληνική καντίνα «KALIMERA» που έχει ξετρελάνει τους Λονδρέζους.

Πλέον οι κάτοικοι του Λονδίνου μπορούν να απολαύσουν 
τις νοστιμιές της ελληνικής κουζίνας στο χέρι
 από το ξεχωριστό food truck Kalimera!
Τα food trucks, πες τα και καντίνες, είναι αγαπημένη επιλογή των εργαζομένων 
στο εξωτερικό για ένα γρήγορο μεσημεριανό γεύμα. 
Στο Λονδίνο πάλι είναι πολύ τυχεροί γιατί πλέον μπορούν να απολαύσουν νοστιμιές 
της ελληνικής κουζίνας στο χέρι από το ξεχωριστό food truck Kalimera!

Ο Τηλέμαχος Αργυρίου, δημιουργός του Kalimera, εργαζόταν στον τραπεζικό κλάδο
 στο Λονδίνο και είχε προσωπική εμπειρία από αυτά τα γρήγορα γεύματα στο χέρι, 
που τις περισσότερες φορές ήταν τα ίδια και τα ίδια.
Όταν αποφάσισε, λοιπόν, να αλλάξει καριέρα ήξερε τι έπρεπε να κάνει. 
Από την άλλη, το κενό που είχε διαπιστώσει στην προσφορά καλής,
 σύγχρονης ελληνικής κουζίνας με αυτό τον τρόπο, τον βοήθησε
 να καταλήξει και στο μενού του food truck με το τόσο χαρακτηριστικά
 ελληνικό όνομα, που κινείται κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό Λονδίνο.
Το μενού του, λοιπόν, παίζει μεταξύ κλασικών και πολύ γνωστών ελληνικών γεύσεων, 
όπως ο μουσακάς και τα σουβλάκια, παρουσιασμένα, όμως, 
με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο και συνδυασμένα με διαφορετικά υλικά, 
δίνοντας νόστιμα και ελαφριά πιάτα που μπορεί κάποιος να απολαύσει στο χέρι
 και να γυρίσει χορτάτος κι ευχαριστημένος στο γραφείο του.

Στο Kalimera βρίσκεις μουσακά με μελιτζάνες, ψητές πατάτες, ραγού με κρέας 
ή χορτοφαγικό και σως κεφαλοτύρι σε αποδομημένη μορφή όμως, 
τα διάσημα σουβλάκια σε 3 εκδοχές: με κοτόπουλο, τζατζίκι αβοκάντο και χούμους, 
αρνίσιο με τζατζίκι μέντας και μελιτζανοσαλάτα και χορτοφαγικό με χαλούμι,
 πέστο, σπανάκι και ντοματίνια, αλλά και σαλάτες χορτοφαγικές ή με κρέας 
έχοντας μόνο καλά σχόλια να κάνουν για τις ελληνικές σπεσιαλιτέ του Τηλέμαχου. 
Ανάμεσα τους φυσικά και οι πρώην συνάδελφοι του!
Τα food trucks, πες τα και καντίνες, είναι αγαπημένη επιλογή των εργαζομένων 
στο εξωτερικό για ένα γρήγορο μεσημεριανό γεύμα. 
Στο Λονδίνο πάλι είναι πολύ τυχεροί γιατί πλέον μπορούν να απολαύσουν νοστιμιές
 της ελληνικής κουζίνας στο χέρι από το ξεχωριστό food truck Kalimera!
Ο Τηλέμαχος Αργυρίου, δημιουργός του Kalimera, εργαζόταν στον τραπεζικό κλάδο
 στο Λονδίνο και είχε προσωπική εμπειρία από αυτά τα γρήγορα γεύματα στο χέρι, 
που τις περισσότερες φορές ήταν τα ίδια και τα ίδια. 
Όταν αποφάσισε, λοιπόν, να αλλάξει καριέρα ήξερε τι έπρεπε να κάνει. 
Από την άλλη, το κενό που είχε διαπιστώσει στην προσφορά καλής, σύγχρονης 
ελληνικής κουζίνας με αυτό τον τρόπο, τον βοήθησε να καταλήξει 
και στο μενού του food truck με το τόσο χαρακτηριστικά ελληνικό όνομα, 
που κινείται κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό Λονδίνο.

Το μενού του, λοιπόν, παίζει μεταξύ κλασικών και πολύ γνωστών ελληνικών γεύσεων, 
όπως ο μουσακάς και τα σουβλάκια, παρουσιασμένα, όμως,
 με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο και συνδυασμένα με διαφορετικά υλικά, 
δίνοντας νόστιμα και ελαφριά πιάτα που μπορεί κάποιος να απολαύσει στο χέρι 
και να γυρίσει χορτάτος κι ευχαριστημένος στο γραφείο του.
 Πηγή: tilestwra.com

Ζήτα βοήθεια στους θεούς μα κούνα και τα χέρια.

Πόσες φορές, οι ναυαγοί, που σώσαν τη ζωή τους
δεν πέθαναν σένα νησί από αιτία άλλη;
Ωστόσο κι όσο έζησαν κέρδος δικό τους ήταν
γιατί το δώρο της ζωής δεν πρέπει να χαρίζεις.

Γι αυτό και πρέπει στη ζωή να μην τα παρατάμε
ούτε πετάμε τα κουπιά ούτε και το τιμόνι.
Σηκώνουμε στον άνεμο, πανί, με ότι βρούμε
αν ούριος πιστεύουμε, ο άνεμος, πως είναι.

Ζήτα βοήθεια στους θεούς μα κούνα και τα χέρια
κι όσες φορές κι αν βυθιστείς, μπορεί και να γλιτώσεις.
                                  Πάν Καρτσωνάκης

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Γεράσιμος Γ. Γερολυμάτος: Η άρνηση και η ανυπακοή είναι ο μόνος δρόμος αντίστασης.

Αφήστε τους Φίληδες μόνους,
 μέσα στις έρημες αίθουσες με τα άδεια θρανία...
Η άρνηση και η ανυπακοή είναι ο μόνος δρόμος αντίστασης. 
Τιμωρήστε τους υποκριτές που σας έλεγαν να μην πληρώνετε 
και οι οποίοι τώρα σας στέλνουν τον λογαριασμό με πρόστιμα. 
Αντισταθείτε στους εθνομηδενιστές και στους εθνοαποδομητές, 
που δε σέβονται τίποτα, ούτε ιστορία, μήτε έθιμα και παραδόσεις του λαού μας.
 Ζούμε ιστορικές στιγμές, αλλά κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι κινδυνεύει
 το μέλλον μας ως ιστορική και βιολογική οντότητα. 
Ότι το διακύβευμα είναι ο εθνικός και συνειδησιακός μας αφανισμός.
Του Γεράσιμου Γ. Γερολυμάτου
Αντισταθείτε και μην στέλνετε τα παιδιά σας στα σχολεία του Φίλη και του Σόρος!
 Δεν θα πάθουν τίποτα τα παιδιά, αν δεν πάνε στο σχολείο για κάποιες ημέρες. 
Εδώ μήνες ολόκληρους έκλειναν τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί για μισθολογικά αιτήματα. 
Δεν αξίζει περισσότερο να τα κλείσετε εσείς για λίγες ημέρες για την πατρίδα 
και για το μέλλον των παιδιών σας, που δεν θα λάβουν ποτέ ελληνική παιδεία και αγωγή;
 Ας πούμε ναι στην πρόοδο, αλλά όχι στην αλλοίωση. 
Το ΟΧΙ πρέπει να είναι σθεναρό απέναντι στην ανίερη ιδεολογική επίθεση
 που δεχόμαστε ως λαός και στην καταστροφή που συντελείται!
Μη δέχεστε να απειλούνται όσοι αντιστέκονται, όπως οι καθηγητές που απειλεί 
ο «αριστερός» φασίστας Φίλης με διοικητικές κυρώσεις,
επειδή «δεν συμμορφώνονται με τας υποδείξεις». 
Που απαιτεί να είναι οι εντολές της πολιτείας και οι δικές του πάνω 
από την προσωπική τους συνείδηση. 
Μα το ίδιο απαιτούσε και η Χούντα, αν δεν κάνω λάθος. 
Υπακοή! 
Για το ζήτημα αυτό απάντησε μια για πάντα ο Σοφοκλής, καθώς το ίδιο απαιτούσε
 και ο Κρέων από την Αντιγόνη. 
Να απαρνηθεί τη συνείδηση της. 
Αυτή είναι η νεοαριστερά που πρεσβεύει δήθεν το σεβασμό της συνείδησης, 
αλλά είναι έτοιμη να την πατάξει κατά το δοκούν, αν δε συμφωνεί με τις ιδεοληψίες της.
 Όμως, γιατί να σεβαστείς μια πολιτεία που δεν σε σέβεται η ίδια και που δεν λαμβάνει 
υπόψη τις αντιρρήσεις σου; 
Αν η πολιτεία βγάλει νόμο να πας να πνιγείς, εσύ θα το κάνεις;
 Οι νόμοι είναι πάνω από τους ανθρώπους ή γίνονται για τους ανθρώπους; 
Πώς να υπακούσεις μια πολιτεία που δεν είναι δική σου, αλλά είναι κατοχική,
 που της λες ΟΧΙ και στο κάνει ναι; 
Που κατσικώθηκε στο σβέρκο σου με ψεύτικες υποσχέσεις, 
ρουφώντας το μεδούλι από το μυαλό σου και τα όνειρα από την ζωή σου; 

Αφήστε τους συριζαίους δασκάλους και καθηγητές μόνους μέσα στις έρημες
 αίθουσες με τα άδεια θρανία. Κάντε «κρυφό σχολειό» τα σπίτια σας
 και πείτε στα παιδιά σας όλα εκείνα που αυτοί θα ήθελαν να μην μάθουν ποτέ.
 Τώρα, είναι η ώρα του προσωπικού αγώνα του καθένα μας.
 Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες! 
Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει επιτέλους να αντιδράσουν μαζικά,
 να ακουστεί και η δική τους φωνή. 
Πρόκειται για τα δικά τους παιδιά. 
Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για άσκηση δημοκρατίας στην πράξη, 
για συνεργασία με γνώμονα την κοινή βούληση και τη συναπόφαση για αντίσταση 
απέναντι στους Φίληδες και στις αυθαιρεσίες μιας ανθελληνικής εξουσίας,
 όμηρος της οποίας είναι η πολιτεία. 
Ας αναστήσουμε πάλι το κοινοτικό πνεύμα στις δύσκολες στιγμές!
Και αν μερικοί δε νοιάζεστε καθόλου για τον εαυτό σας κι έχετε παραδοθεί, 
νοιαστείτε τουλάχιστον για τα καημένα τα παιδιά σας!
 Διότι, κάποτε, θα έρθουν σε ηλικία που θα καταλαβαίνουν και θα σας ζητήσουν τον λόγο. 
Θα σας ρωτήσουν: Γιατί πατέρα; 
Γιατί μάνα αφήσατε κι έγιναν όλα αυτά; 
Κι εσείς τι θα πείτε, όταν θα σας φτύσουν;
Που αφήσατε να χαθεί ένας λαός 4.000 τουλάχιστον ετών;
 Η γλώσσα του, η πίστη του, η ιστορία του και η ταυτότητα του;
Δικό μας σχόλιο:
Έλα μωρέ....δεν θα χαθούμε...
...........θα επιβιώσουμε κάπως.

Έγραψε στο Facebook:Τι είναι φασισμός η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά.....

Δεναξά: Φασισμός η τροπολογία Παππά για το κλείσιμο των καναλιών

Το οργισμένο μήνυμα της δημοσιογράφου στο Facebook
Λίγα λεπτά έπρεπε να περάσουν από την είδηση για τροπολογία Παππά
 για το κλείσιμο των καναλιών χωρίς άδεια, για να έρθουν οι πρώτες αντιδράσεις
 από το δημοσιογραφικό κόσμο.
Ενδεικτική ήταν η αντίδραση της δημοσιογράφου και ανταποκρίτριας στο Παρίσι, 
Μαρίας Δεναξά, η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook, 
κάνει λόγο για φασιστική κίνηση.
«To ότι με νέα τροπολογία Παππά κλείνουν τα κανάλια που δεν πήραν άδεια 
σε 5 ΜΕΡΕΣ αντί 3 ΜΗΝΕΣ, από τη μέρα υπογραφής των αδειών
 και μένουν χωρίς εργασία εκατοντάδες εργαζόμενοι στα ΜΜΕ 
και χωρίς εισόδημα δεν ξέρω κι εγώ πόσες οικογένειες, 
αυτό για μένα είναι ΦΑΣΙΣΜΟΣ!» έγραψε η δημοσιογράφος στο Facebook.
Η Τροπολογία:

Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή η τροπολογία 
του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά για τα κανάλια. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε διάστημα πέντε ημερών από την δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ονομάτων των νέων τηλεοπτικών σταθμών, 
τα υπόλοιπα μη αδειοδοτημένα κανάλια θα πρέπει να σταματήσουν να εκπέμπουν.

«Μετά την πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα
 της Κυβερνήσεως της απόφασης του υπουργού στον οποίον έχουν ανατεθεί
 οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
 με την οποία χορηγούνται άδειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 76 και 77 του ν. 4070/2012 στις εξής περιπτώσεις:
(α) παροχής και με κάθε τρόπο διανομής περιεχομένου, ανεξαρτήτως στόχευσης, 
μέσω επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σε ελεύθερη λήψη και εθνική
 ή περιφερειακή εμβέλεια από παρόχους μη αδειοδοτημένους 
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
(β) διανομής, κωδικοποίησης, μετάδοσης και με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης
 στο κοινό από παρόχους δικτύου επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
 και σε οποιαδήποτε εμβέλεια ή γεωγραφική κάλυψη, προγραμμάτων, εκπομπών 
ή περιεχομένου των ανωτέρων υπό (α) αναφερομένων» αναφέρει η τροπολογία.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται τόσο
για την DIGEA όσο και για τους καναλάρχες που θα εξακολουθήσουν να εκπέμπουν. 
Η ποινή φυλάκισης ορίζεται πλέον στον 1 έτος αντί για 6 μήνες ενώ τα πρόστιμα 
θα φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ ενώ θα κατάσχονται και μηχανήματα.

Ταυτόχρονα, με την τροπολογία δεν αναγνωρίζονται ως φορολογικά έξοδα
 η διαφημιστική δαπάνη μιας επιχείρησης σε κανάλι που δεν έχει πάρει άδεια.

Την ίδια στιγμή, δίνεται προθεσμία έξι μηνών, ώστε οι τηλεοπτικοί σταθμοί
 με άδεια να εκπέμπουν σε high definition.

Επιπλέον, περνά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (αντί του ΕΣΡ)
 η αρμοδιότητα για την παροχή βεβαίωσης προς τους αδειοδοτούμενους 
τηλεοπτικούς σταθμούς, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 
για τον αριθμό των εργαζομένων, τις κτιριακές υποδομές κ.ά.

Η τροπολογία, που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
 για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, έχει τίτλο
 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4339/2015 περί αδειοδότησης
 παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης, συμπλήρωση του Κ.Φ.Ε. σχετικά με δαπάνες που αφορούν 
σε οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, 
και μετάθεση έως 1.1.2017 της εφαρμογής της διαδικασίας 
για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μ.Μ.Ε.».
Δικό μας σχόλιο:

Γράφει ο ΦΕΝΕΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ για το το σημαίνει Ρατσισμός.....

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ;
Να τι σημαίνει ρατσισμός:
1)Ρατσισμός είναι να είσαι στη σειρά του ΟΑΕΔ και να περιμένεις 360 ευρώ 
την ώρα που ο μπροστινός σου Πακιστανός θα πάρει 580.
2)Ρατσισμός είναι να πληρώνεις στα νοσοκομεία για εισαγωγή και εξετάσεις,
 μιας και διελυσαν τη δημόσια υγεια ενώ ο λαθρεποικος νοσηλεύεται δωρεάν.
3)Ρατσισμός είναι να βάζει ο λαθρομεταναστης...
το παιδί του δωρεάν σε παιδικό σταθμό και το δικό σου να μην το δέχονται.
4)Ρατσισμός είναι να βγάζει ο άλλος 50 ή και παραπανω ευρώ ημερησίως
 κάνοντας λαθρεμπόριο κι εμένα να μου κρατάει το 43% από το 20άρικο.
5)Ρατσισμός είναι να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν οι Έλληνες στους δρόμους 
μετά τις 11:00 το βράδυ.
6)Ρατσισμός είναι να έχουν γεμίσει τα σπίτια τους οι Έλληνες 
με κάγκελα & σιδεριές λες κι είναι σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.
7)Ρατσισμός είναι να σε βιαζουν ή να σε δολοφονούν οι λαθρομετανάστες για 10 ευρώ.
8)Ρατσισμός είναι σε μια μικρή χώρα να έχει 2.500.000 άνεργους,
 600.000 παιδιά που φύγανε στην ξενιτια και 4.000.000 λαθροεποίκους.
9)Ρατσισμός είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 12 μήνες ΤΕΒΕ
 για να έχει βιβλιάριο υγείας και ο λαθροέποικος με 2 μήνες ένσημα
 να έχει βιβλιάριο υγείας για όλη του την οικογένεια και τους υπόλοιπους 10 μήνες
 να δουλεύει μαύρα κλέβοντας την εφορία.
10)Ρατσισμός είναι να πληρώνει ο Έλληνας μαγαζάτορας ενοίκιο, φως, νερό, 
τηλέφωνο, κοινόχρηστα, ΦΠΑ, φόρους, ΤΕΒΕ και ο λαθρομετανάστης 
με την κουρελού έξω από το μαγαζί του, τίποτα!
11)Ρατσισμός είναι να κάνεις συγκέντρωση για τον πεθαμένο πακιστανό 
λόγω ιδεολογίας την ώρα που οι συμπολίτες σου αυτοκτονούν.
12)Ρατσισμός είναι να μην πρέπει να διαμαρτύρεσαι για την ανεξέλεγκτη
 εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών καθημερινά στη χώρα σου, οι οποίοι 
νομιμοποιούνται, τους παρέχεται στέγη και τροφή, σου παίρνουν τις δουλειές 
την ώρα που εσύ είσαι πεινασμένος, 
άνεργος στο δρόμο χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά.
13)Ρατσισμός είναι να αποκαλείς τον άλλο ρατσιστή και φασίστα επειδή
 δεν μπόρεσες ποτέ να βρεις μια λέξη που να περιγράφει την αγάπη
 για τη πατρίδα σου που ποτέ δεν ένιωσες εσύ...
14)Ρατσισμός είναι από τους 153.000 δικαιούχους επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ
 μόνο 20.000 είναι Έλληνες... ΕΙΠΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ;
15)Ρατσισμός είναι να σε συλλαμβάνουν γιατί δεν πλήρωσες εισιτήριο
 στα μέσα μεταφοράς ενώ ο Πακιστανός είναι δωρεάν.
Και άλλα πολλά ...
Α ρε Έλληνα ... Ρατσιστή!!

Εσείς τι γνώμη θα είχατε για το νέο μας νόμισμα;


Αλέξης Τσίπρας

Γιάννης Ρίτσος
Άρης Βελουχιώτης
Φυσικά και ο Παππάς
Θα έλειπε ο Καρανίκας;
Ούτε φυσικά ο σύντροφος Πάνος
Εμ, τον σύντροφο Φώτη θα τον ξεχνούσαμε;
Υ.Γ: Ασπρόμαυρο πλέον από εδώ και πέρα
για να κάνουμε οικονομία στα μελάνια
που είναι είδος εισαγωγής.

Μήπως έχουμε ήδη χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια ως λαός;

Στις 12 Οκτωβρίου, ύστερα από αποτυχημένη επιδρομή στο Νερέτ, ο Μελάς 
και η ομάδα του κατευθύνθηκαν στα Στάτιστα (σημερινός Μελάς), 
χωριό τότε πλειοψηφικά σλαβόφωνο. 
Στο χωριό, ο ντόπιος συνεργάτης του Μελά Ντίνας Στεργίου μοίρασε 
τους άνδρες της ομάδας σε πέντε σπίτια. 
Στο χωριό όμως υπήρχε οργανωμένος βουλγαρικός πυρήνας, μέλος του οποίου
 ειδοποίησε τον οθωμανικό στρατό για την παρουσία του ελληνικού σώματος. 
Στις 13 Οκτωβρίου το χωριό περικυκλώθηκε 
από οθωμανικό απόσπασμα 150 ανδρών
 και ξεκίνησαν αψιμαχίες. 
Το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα έβρισκε 
τον Μελά νεκρό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Δικό μας σχόλιο:
Αναρωτιέμαι τώρα εγώ πόσα από αυτά τα παιδιά
γνωρίζουν έστω και το όνομα του ήρωα 
που έδωσε την ζωή του πάνω στο άνθος της 
για να λευτερώσει εδάφη της πατρίδας μας;
Καλά αλλά η πολιτεία τι εκδηλώσεις έκανε;
Αντί όμως γι αυτό διαβάζουμε και αυτήν την είδηση
και αναρωτιόμαστε: Μήπως έχουμε ήδη χάσει
 και τα αυγά και τα πασχάλια ως λαός;
Η είδηση είναι ότι:
Παραλήρημα για τον «Κεμάλ» του «Καρά Σεβντά» στην Αθήνα.
Οι Ελληνίδες θαυμάστριες του τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και ουρλιαχτά.
 Η κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη του απέμεινε το αστέρι της «Ελπίδας» 
για τη φιλανθρωπική του προσφορά.
Στη χώρα μας βρίσκεται από χθες το πρωί ο τηλεοπτικός «Κεμάλ» 
του τουρκικού σήριαλ «Kara sevda» που έχει κάψει τις καρδιές 
πολλών Ελληνίδων τηλεθεατριών.

Ούτε o ίδιος ο γοητευτικός πρωταγωνιστής Μπουράκ Οζτσιβίτ, 
όπως είναι το όνομα του, πίστευε αυτό που αντίκρισε το απόγευμα της Πέμπτης 
έξω από το ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Οι θαυμάστριες του, περίμεναν να τον δουν από κοντά, να του μιλήσουν, 
να αποσπάσουν ένα αυτόγραφο και να τραβήξουν μία φωτογραφία μαζί του. 
Όταν το αυτοκίνητο του ηθοποιού πλησίασε τον χώρο επικράτησε
 κυριολεκτικά πανζουρλισμός.
Το απόλυτο παραλήρημα για τον Τούρκο ηθοποιό.

Το πλήθος περικύκλωσε επικίνδυνα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ηθοποιός
 με αποτέλεσμα να φύγει και να αφήσει λίγο πιο μακριά τον τηλεοπτικό «Κεμάλ». 
Όταν ο εκείνος πλησίασε στο χώρο για να μπει μέσα στο ίδρυμα, 
και με ισχυρότερα πλέον τα μέτρα ασφαλείας, οι θαυμάστριες του ηλικίας 
από 15 έως και 25 ετών άρχισαν να κλαίνε και να ουρλιάζουν.
Μάλιστα και ο ίδιος ο ηθοποιός έμεινε έκπληκτος λέγοντας σε όσους τον συνόδευαν
 ότι σε καμία περίπτωση δεν περίμενε τόσο θερμή υποδοχή. 
Τόνισε ότι δεν γνώριζε ότι το σήριαλ έχει τόση μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα
 και εξέφρασε την επιθυμία του να έρθει ξανά στη χώρα μας. 
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μπλε κουστούμι και έκλεψε τις εντυπώσεις,
 ενώ δεν σταμάτησε να χαμογελά και να τραβά φωτογραφίες και video 
με τον κόσμο που βρέθηκε κοντά του για να τον συναντήσει. 

Ο Μπουράκ Οζτσιβίτ βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή
 το Φεστιβάλ Turkish Film Days, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται
 και η πρεμιέρα της ταινίας «My Brother», στην οποία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Στη συνέντευξη Τύπου η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη του απέμεινε 
το αστέρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για τη φιλανθρωπική του προσφορά, 
καθώς τα έσοδα από το φεστιβάλ θα διατεθούν στο σύλλογο. 
Φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου.

O ηθοποιός έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 8 το πρωί της Πέμπτης 
και λίγες ώρες μετά επισκέφθηκε την Ακρόπολη. 
Μάλιστα ανέβασε και φωτογραφίες από την επίσκεψη του
 στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 
O Μπουράκ Οζτσιβίτ, προτού ασχοληθεί με την υποκριτική, έκανε λαμπρή καριέρα 
ως μοντέλο, ενώ το 2005 κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου μοντέλου 
στην Τουρκία και τη δεύτερη θέση στον κόσμο. 
Επίσης στη χώρα μας είχε γίνει γνωστός 
και από τη συμμετοχή του στο σήριαλ «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής».
Δικό μας σχόλιο: 
Φυσικά και δεν έχει ευθύνη ο ηθοποιός,
 ούτε και η οργανωτική επιτροπή
(αν και θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει 
μία διαφορετική ημερομηνία από τις 13 του Οκτωβρίου
 αλλά θα μου πεις τώρα που να γνώριζαν κι αυτοί.....
..........αλλά το Ελληνικό κράτος που συνεχώς 
κάνει φιλότιμες προσπάθειες να λησμονήσουμε 
την ιστορία μας ούτε και να τη σεβόμαστε
 αλλά να γίνουμε ένα πολυεθνικό συνονθύλευμα 
μέσα σε μία σαλάτα πολιτισμών όπου εμείς
 θα έχουμε χάσει  και τα αυγά και τα πασχάλια 
αλλά οι "φιλοξενούμενοί μας εξ ανατολών....όχι φυσικά.
Παραδείγματα υπάρχουν σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη
όπου ακόμη και τρίτης γενιάς μετανάστες.....................