Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Πως αντάλλασαν, τα μηνύματά τους, οι Αρχαίοι Έλληνες;

Οι αρχαίοι Έλληνες αντάλλασσαν χωρίς προβλήματα και γρήγορα πληροφορίες, 
τόσο κατά την περίοδο των πολέμων όσο και σε περίοδο ειρήνης.
Με το εφευρετικό τους μυαλό είχαν κατορθώσει να σχεδιάσουν ένα σύστημα
 από μηχανισμούς που τους επέτρεπαν να φτάσει στο τελικό δέκτη
 οποιοδήποτε μήνυμα ήθελαν, διανύοντας ακόμα και 700χλμ σε περίπου μία ώρα. 
Ας δούμε με ποιο τρόπο γινόταν αυτό.
Ημεροδρόμοι
Το πρώτο σχέδιο των ελλήνων για τη μεταφορά πληροφοριών αποτελεί 
η χρήση των ημεροδρόμων. Ήταν άνθρωποι γνωστοί για τις ικανότητές τους 
στο τρέξιμο στουςοποίους εμπιστεύονταν τη μεταφορά μηνυμάτων
 σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο πιο γνωστός ημεροδρόμος που έμεινε 
και στην ιστορία ήταν ο Φειδιππίδης, ο οποίος πήγε από την Αθήνα 
στο Μαραθώνα και μετά πάλι πίσω στην Αθήνα το μήνυμα της νίκης 
χωρίς καμία στάση και πέθανε από εξάντληση.
Οι ημεροδρόμοι είχαν αποκτήσει το σεβασμό και κοινωνική καταξίωση
 σε σημείο να τους έχουν αφιερωθεί και ναοί 
(Τάλβυθος ημεροδρόμος του Αγαμέμνωνα στον οποίο οι Σπαρτιάτες αφιέρωσαν ναό). 
Ενδέχεται κάποιοι από τους ημεροδρόμους να ήταν έφιπποι ειδικά
 όταν ήταν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις.
Αυτή ήταν η αρχική μορφή του συστήματος των ημεροδρόμων που στη πορεία 
αναβαθμίστηκε και βελτιώθηκε με τη δημιουργία σταθμών στους οποίους
 οι αγγελιαφόροι πλέον άλλαζαν τα άλογά τους και ξεκουράζονταν 
ή άλλαζε και ο αγγελιαφόρος.
Τηλεβόας
Ο Μ. Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος που συνέλαβε τη ιδέα της αναπαραγωγής ήχων
 μέσω του ακουστικού τηλέγραφου ο οποίος μπορούσε να μεταφέρει τους ήχους
 μέσω του αέρα σε μακρυνές αποστάσεις. Αποτελούνταν από ένα τρίποδο
 ύψους τεσσάρων μέτρων ενωμένο στη κορυφή, απο την οποία ξεκινούσε 
ένα σκοινί που συγκρατούσε ένα στρογγυλό ηχητικό κέρας μεγάλου μεγέθους.
Οι φρυκτωρίες
Η φωτιά και κατ' επέκταση το φως ήταν βασική προϋπόθεση 
για να μεταφερθεί το μήνυμα σύντομα και σε μεγάλη απόσταση.
 Η χρήση φωτεινών σημάτων κυρίως χρησιμοποιήθηκε στο πόλεμο 
για να μεταφέρουν τις διαταγές των ανωτέρων. Τα οπτικά σήματα μπορούσαν
 να αναπαράγουν πληροφορίες μεγάλης ποικιλίας.
 Για παράδειγμα η Μήδεια, υψώνοντας ένα αναμμένο πυρσό ειδοποίησε 
τους Αργοναύτες να σπεύσουν στη Κολχίδα.
Για τη μετάδοση των οπτικών σημάτων με έντονους καπνούς
 ή στήλες καπνού ήταν απαραίτητη η κατασκευή ειδικών κτισμάτων 
σε υπερηψωμένα σημεία, τα οποία ονομάζονταν φρυκτωρίες.
 Για τα φωτεινά σήματα που ανταλλάσσονταν μέσω των φρυκτών (πυρσών)
είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων και οι δύο πλευρές 
για τη μετάφραση των μηνυμάτων.
Όπως εκτιμούν οι μελετητές ο πρώτος που χρησιμοποίησε
 τηλεπικοινωνιακούς πύργους για τη μετάδοση μηνυμάτων ήταν ο Ηρακλής,
 ο οποίος σε δύο κωμοπόλεις της Δυτικής Μεσογείου, την Αβύλη
 και την Κάπλη, έστησε τις γνωστές Ηράκλειες Στήλες, που έπαιζαν 
το ρόλο φάρου στα διέρχομενα πλοία. Από τα γνωστότερα παραδείγματα
 μετάδοσης μηνυμάτων με σήματα φωτιάς ήταν η είδηση της πτώσης
 της Τροίας στον εκπληκτικό χρόνο ρεκόρ για την εποχή της μιας ημέρας.
Το μήνυμα ταξίδεψε από την Τροία στο Ερμαίο της Λήμνου, από κει στον Άθω, 
στις κορυφές του Μακίστου στην Εύβοια και στη κορυφή του Κιθαιρώνα. 
Από κει το μήνυμα μεταφέρθηκε στη λίμνη Γοργώτη, 
στο Αγίπλαγκτο (Μέγαρα) και στη συνέχεια η φωτεινή λωρίδα υπερπήδησε
 το Σαρωνικό κόλπο κι έφτασε στο Αραχναίον κοντά στις Μυκήνες 
κι από κει ημεροδρόμοι το μετέφεραν στο ανάκτορο των Ατρειδών.
Τηλέγραφος του Αινεία
Ο Αινείας ο Τακτικός συνδύασε τους πυρσούς και τη μηχανική έτσι ώστε 
η επικοινωνία μεταξύ του αποστολέα και του δέκτη να περιέχει σαφείς
 πληροφορίες, όπως,για παράδειγμα, "πεζικό με βαρύ οπλισμό" κ.α. 
Βασική προϋπόθεση για τη σωστή μετάδοση του μηνύματος ήταν
 οι υδραυλικοί τηλέγραφοι να είναι όμοιοι. 
Θα έπρεπε επίσης τα κεραμικά αγγεία να έχουν
 το ίδιο μέγεθος σε πλάτος και βάθος.
Τις ίδιες διαστάσεις είχαν και οι φελλοί, στους οποίους στηρίζονταν 
μεταλλικές ράβδοι, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε ίσα μέρη, 
τριών δαχτύλων το καθένα. Εκεί υπήρχε ευκρινής διαχωρισμός 
και σε κάθε ράβδο αναγράφονταν τα κυριότερα και τα γενικότερα
 που συνέβαιναν στους πολέμους.
Επίσης μια ακόμα βασική προϋπόθεση για να διαβαστεί σωστά το μήνυμα
 ήταν οι τρύπες των αγγείων να έχουν την ίδια διάμετρο έτσι ώστε να φεύγει
 η ίδια ποσότητα νερού. Οι υδραυλικοί τηλέγραφοι βρίσκονταν πάντα 
σε υψόμετρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη οπτική επαφή. 
Η απόσταση που είχαν μεταξύ τους δύο ή περισσότεροι τηλέγραφοι 
δεν ήταν σταθερή, παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε 
ότι συνήθως ξεπερνούσε τα δεκάδες χιλιόμετρα.
Όταν όλα ήταν έτοιμα, οι χειριστές του τηλέγραφου άναβαν πυρσούς. 
Όταν η μία πλευρά ήθελε να δώσει κάποιο μήνυμα κατέβαζε τον πυρσό 
και συγχρόνως οι δύο άνοιγαν τη διαρροή του νερού. 
Όταν η ράβδος όπου αναγράφονταν οι πληροφορίες που ήθελαν 
να μεταβιβαστούν έφτανε στο στόμιο του αγγείου έκλειναν τη ροή
 και ξανασήκωναν τον πυρσό. Τότε και οι απέναντι έκλειναν 
τη διαρροή του νερού και διάβαζαν το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει 
η δική τους ράβδος.
Αλφαβητικός Κώδικας
Όταν οι χρήστες του υδραυλικού τηλέγραφου με την πάροδο 
του χρόνου διαπίστωσαν δυσκολίες στην ακριβή περιγραφή 
των πληροφοριών όπως αναφορά σε αριθμητικές δυνάμεις του εχθρού, 
ήρθε ή ώρα που οι Κλεόξενος και Δημόκλειτος παρουσλιασαν 
την "Πυρσεία" ή αλλιώς "οπτικό τηλέγραφο".
Η λειτουργία του είχε ως εξής: αρχικά διαίρεσαν το αλφάβητο
 σε πέντε μέρη ανά πέντε γράμματα τα οποία αναγράφονταν σε πινακίδες 
τις οποίες θα έπρεπε να έχουν μαζί τους όσοι θα συνομιλούσαν. 
Πριν εγκαταστήσουν και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του τηλέγραφου
 υπήρχε η συνεννόηση ότι οι πρώτοι -δύο στον αριθμό- πυρσοί 
που θα σηκώνονταν θα ήταν από εκείνον που ήθελε να αναγγείλει κάτι. 
Η μεταφορά των πληροφοριών θα ξεκινούσε αν κι από την απέναντι πλευρά
 σηκώνονταν δύο πυρσοί.
Όταν κατέβαιναν όλοι οι πυρσοί, τότε εκείνος που ήθελε να αναφέρει
 κάτι σήκωνε τους πρώτους πυρσούς από τα αριστερά, δηλώνοντας
 με αυτό το τρόπο στο δέκτη ποια πινακίδα έπρεπε να εξετάσει.
Αν για παράδειγμα σήκωνε τον πρώτο πυρσό, εννοούσε τη πρώτη πινακίδα κ.ο.κ. 
Η δεύτερη ομάδα πυρσών χρησιμοποιούνταν για να υποδείξουν
 τα γράμματα που θα σχημάτιζαν τη λέξη του μηνύματος. 
Για την καλύτερη καταγραφή των εναλλασσόμενων πυρσών 
οι χρήστες χρησιμοποιούσαν κατάλληλες διόπτρες.
Για την αποφυγή λαθών, εκείνος που θα σήκωνε ή θα κατέβαζε τους πυρσούς,
 ήταν πίσω από ένα πρόχειρα κατασκευασμένο τοίχο με σύνηθες ύψος τα δέκα μέτρα. 
Επειδή η συμπλήρωση ενός πλήρους μηνύματος απαιτούσε χρόνο, οι χρήστες 
αναγκάστηκαν να βρουν τις λέξεις με τα λιγότερα γράμματα, 
χωρίς όμως να χάνει το πληροφοριακό της περιεχόμενο η πρόταση.
Για να επιτευχθεί σωστά και γρήγορα η μετάδοση του μηνύματος, 
οι χρήστες της Πυρσείας, οι οποίοι ήταν πολίτες με άριστη γνώση ανάγνωσης, 
γραμματικής και ορθογραφίας, εκπαιδεύονταν καθημερινά 
ώστε να συνηθίσουν στον τρόπο γραφής και μετάδοσης των μηνυμάτων.
 Με την παροδο του χρόνου κάποιοι βελτίωσαν τον οπτικό τηλέγραφο
 κάνοντας στην αρχική μορφή κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζοντας
 τα γράμματα των πλακών έτσι ώστε να αποφευχθεί η υποκλοπή του μηνύματος.

Κόρινθος: Ποιος είπε πως τα παγκάκια είναι μόνο για τους ερωτευμένους;


Τι λέει ο Καρατζαφέρης για τις offshore και τα εξοπλιστικά.

«Γνωριζόμαστε καλά. 
Πρέπει να καταλάβουν ότι μπλέξανε μαζί μου»
Για πρώτη φορά μετά την παραπομπή της υπόθεσης 
με τις off shore εταιρείες στην δικαιοσύνη 
μίλησε ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
«Γνωριζόμαστε καλά. Πρέπει να καταλάβουν
 ότι μπλέξανε μαζί μου» τόνισε.
«Είναι θέμα τιμής. 
Έχουν μπλέξει ετερόκλητα 
πράγματα που δεν στέκουν. 
Θα απαντήσουμε την ημέρα και την ώρα
 και με την προτεραιότητα που πρέπει.
 Θα ξεδιαλύνουμε όλη την κατάσταση 
και θα αποκαλύψουμε ποιοι έστησαν την ιστορία»
 συμπλήρωσε μιλώντας στην εκπομπή 
που παρουσιάζει στο ΑΡΤ TV.
«Δεν θα τους περάσει. Για μας δεν ήταν κεραυνός 
εν αιθρία, ξέραμε ότι κάναμε ζημιές 
και ενοχλούσαμε. Γνωρίζαμε ότι έτσι λειτουργεί
 το σύστημα και τους ήρθε η σκέψη 
να μιλήσουν για μίζες. 
Έλεγαν ότι πηγαινοέρχομαι στο Λονδίνο. 
Πρόκειται για αστειότητες και αθλιότητες»
συμπλήρωσε ο αρχηγός του ΛΑΟΣ.

Στο εσωτερικό μιας ειδικής πτέρυγας με γκέι και τρανσέξουαλ κρατούμενους. (Bίντεο)

Φτιάχνουν ρούχα από σεντόνια και τα παρουσιάζουν
 σε αυτοσχέδιες πασαρέλες.
Η Κεντρική Φυλακή Ανδρών του Λος Άντζελες
 έχει μια πτέρυγα για γκέι
 και τρανσέξουαλ κρατουμένους. 
Μάλιστα είναι τόσο δημοφιλές που αξιωματικοί 
πραγματικά πρέπει να περάσουν από τεστ 
τους τρόφιμους για τη σεξουαλικότητά τους
 για να κρατηθούν εκτός οι στρέιτ κρατούμενοι. 
Στο ρεπορτάζ του LA Weekly σημειώνεται ότι 
η πτέρυγα δίνει την δυνατότητα στους έγκλειστους
 να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς να ανησυχούν
 για την όποια κριτική και τα βίαια περιστατικά 
που σημειώνονται σε άλλες φυλακές του Λος Άντζελες.
Χαρακτηριστική είναι η δημιουργικότητα
 των κρατουμένων που συχνά κόβουν κομμάτια 
από σεντόνια και φτιάχνουν με αυτά φορέματα 
και εσώρουχα παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους
 σε αυτοσχέδιες πασαρέλες.
 «Προσπαθούμε για το καλύτερο», λέει 
ο τρόφιμος Dino Baglioni, «αλλά υπάρχει 
και πολύ κατάθλιψη επίσης», σημειώνει. 
Το κλίμα σε αυτή τη πτέρυγα είναι τόσο ξεχωριστό 
και ιδιαίτερο που αρκετοί στρέιτ φυλακισμένοι, 
προσποιούνται τους γκέι για να έχουν μια θέση εκεί.

Τώρα, στο φως όλη η αλήθεια....Ο Τζορτζ Σόρος και πώς συνδέονται οι δύο περιπτώσεις!

«Ο τάφος της Αμφίπολης: Μια πολυτέλεια που ζητάει ιδιοκτήτη»

Εντυπωσιακή αναπαράσταση
 της πύλης των Καρυάτιδων.
Μια εντυπωσιακή, έγχρωμη, αναπαράσταση της πύλης
 των Καρυάτιδων στον τάφο της Αμφίπολης έρχεται 
λίγες ώρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις
 για τις εξελίξεις στο ανασκαφικό έργο που θα γίνουν 
αύριο το μεσημέρι από τον υπουργό
 Πολιτισμού Κώστα Τασούλα.
Η αναπαράσταση είναι έργο
 του Γεράσιμου Γ. Γερολυμάτου το οποίο δημοσίευσε
 στο ιστολόγιό του peritexnisologos.blogspot.gr.
 Στη συγκεκριμένη δημοσίευση, μάλιστα, ο δημιουργός 
δείχνει να παίρνει θέση στο ερώτημα
 «ποιος είναι ο ένοικος του τάφου», 
φωτογραφίζοντας κάποιον
σπουδαίο άνδρα της εποχής. 
«Μου προκαλούν απορία οι δηλώσεις κάποιων 
αρχαιολόγων, που αποκαλούν το μνημείο
 της Αμφίπολης «συνηθισμένο», «όχι και τόσο σπουδαίο», 
πως «υπάρχουν και άλλοι τάφοι αυτού του είδους» 
και πως το μνημείο χτίστηκε για ένα Δήμαρχο
 της Αμφίπολης, ή ακόμα
 και για έναν πλούσιο «απλό πολίτη»! 
Μη όντας ειδικός αρχαιολόγος και εξετάζοντας 
πάντα το ζήτημα από την οπτική του καλλιτέχνη,
 θα ήθελα, αν κάποιος γνωρίζει, να μου δείξει 
τις φωτογραφίες αυτών των ταφικών μνημείων 
που είναι εφάμιλλα, όπως λέγουν, ή ακόμα και ανώτερα 
από τον τάφο της Αμφίπολης.
 Υπάρχουν; 
Αν ναι, ποια; 
Πολύ φοβάμαι πως δεν υπάρχουν. 
Αν θεωρήσει κάποιος πως ο τάφος του Φιλίππου Β΄
στην Βεργίνα υπήρξε ένα υπόδειγμα-ορόσημο, 
ή πως οι τάφοι των «Ανθεμίων» και της «Ευρυδίκης»,
 ήταν μέχρι πρόσφατα οι σπουδαιότεροι
 των μακεδονικών τάφων, τότε, ο τάφος
 της Αμφίπολης υπερέχει από κάθε άποψη.
Οι αναγνώστες που αγαπούν τις τέχνες 
και την ιστορία και οι οποίοι έχουν επισκεφτεί 
όπως και εγώ την Βεργίνα και άλλους
 αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, ή έχουν δει 
έστω φωτογραφίες αυτών των τάφων, είναι βέβαιο 
πως αντιλαμβάνονται τι ακριβώς εννοώ. 
Ατελείωτα κυβικά μέτρα ακριβού μαρμάρου, 
ένα έγχρωμο μωσαϊκό δάπεδο αρκετών τετραγωνικών,
 τέσσερα μεγάλα γλυπτά εξαιρετικής τέχνης 
από μάρμαρο, ένα μεγάλων διαστάσεων εικονιστικό 
ψηφιδωτό, επίσης υψηλής τεχνικής και δαπάνης, 
συνθέτουν ένα μνημείο πρωτόγνωρων διαστάσεων 
και αισθητικής μορφής-όπως όλοι δηλώνουν- μήκους 
περίπου 25 μέτρων
 και εμβαδού 100 τ.μ, χώρια
 το ύψος των 9 μέτρων
 στον θάλαμο του τάφου.
Συνυπολογίζοντας δε και την μήκους 497 μέτρων
 μαρμάρινη περίμετρο και τον Λέοντα, η εκπληκτική
 εντύπωση μεγεθύνεται ακόμα περισσότερο. 
Αν μπορούσα να κάνω μια σύγκριση υπό όρους 
και προϋποθέσεις που αφορούν μόνο τις διαστάσεις 
και όχι την διαφορετική τεχνική, την αρχιτεκτονική
 και την εποχή τους, τότε ο τάφος της Αμφίπολης 
θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τον τάφο 
του Αγαμέμνονα στις Μυκήνες, χωρίς να είναι βέβαιο,
 ότι ο μυκηναϊκός βασιλικός τάφος θα έπαιρνε τα πρωτεία. 
Αν γνωρίζει κάποιος ένα σωζόμενο μεγαλύτερο τάφο
 στην Ελλάδα, ας με πληροφορήσει 
να τον μάθω και εγώ» τονίζει ο κ. Γερολυμάτος
 στο κείμενο με το οποίο 
«συνοδεύει» την αναπαράσταση και συμπληρώνει:
«Άρα, ποιος να ήταν αυτός ο «Δήμαρχος»,
 ή ο «Διοικητής», ή ο πλούσιος «απλός πολίτης», 
που έκανε τον Φίλιππο τον Β΄
να μοιάζει με φτωχό συγγενή; 
Που ενώ ο ίδιος έμενε σε πολυτελή μεζονέτα 
στην Εκάλη, ο άλλος μοιάζει σαν να έμενε
 σε δυαράκι στο Παγκράτι; 
Ποιος ήταν αυτός που τόλμησε, είκοσι-τριάντα χρόνια 
έπειτα από τον θάνατο του Φιλίππου, να φτιάξει 
για τον εαυτό του έναν τάφο μεγαλύτερο από εκείνον
 του σπουδαιότερου Μακεδόνα βασιλιά
 και να σφετεριστεί τα δυναστικά του σύμβολα, 
χωρίς να βρεθούν οι φύλακες του στέματος 
«να του τραβήξουν το αυτί» 
και να τον επαναφέρουν στην τάξη; 
Ήταν αυστηρή η εποχή και επρόκειτο για μοναρχία. 
Ποιος να ήταν λοιπόν αυτός ο απλός πολίτης,
 που η ιστορία τον προσπέρασε και τον ξέχασε 
ως ασήμαντο, αλλά που με το παχύ πουγκί του
 μπόρεσε να αγοράσει τον μεγαλύτερο τάφο 
στην Ελλάδα όλων των εποχών;
Η λογική είναι μοιραίο
 πως θα συγκρουστεί με την ιστορία. 
Και επειδή η λογική και μάλιστα η κοινή, 
δεν κάνει λάθος, αυτό σημαίνει ένα πράγμα. 
Πως η επίσημη ιστορία είναι, είτε σκοπίμως ψευδής, 
είτε ελλιπώς καταγεγραμμένη».

Αμφίπολη: «Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια για το νεκρό;» (Βίντεο)

Ο Αρχαιολόγος Ευάγγελος Μπεξής 
και εκδότης του Περιοδικού «ΙΧΩΡ», 
μιλάει για την τελευταία μεγάλη ανακάλυψη
 του σκελετού στην Αμφίπολη 
και σχολιάζει τα δεδομένα.
 Σε αυτό το βίντεο αποδεικνύει πόσο εύκολο θα ήταν 
από την πρώτη στιγμή να είχε αποκαλυφθεί 
από τους ανασκαφείς το φύλο, άντρας η γυναίκα, 
του σκελετού, με έναν μοναδικό τρόπο….
Απλα πράγματα ενας ιατροδικαστης απευθειας
 θα ελεγε αν ο σκελετός ανοικει σε αντρα η γυναικα,
θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια;

Αυτό κι αν είναι πατέντα. Μετέτρεψε την πόρτα του σε... ψυγείο!

Το χιόνι βοήθησε 
 Δείτε τη φωτογραφία.
Η κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ, εγκλώβισε
 έναν άνδρα στο Μπάφαλο στο σπίτι του. 
Αν έχει εφευρετικότητα ο άλλος, 
τη βρίσκει τη λύση ακόμη και τότε…
Μπορεί να μην κατάφερε να βγει από την οικία του
 λόγω του χιονιού, αλλά ο Ζακ Γκριν βρήκε
 έναν τρόπο να φτιάξει ένα ψυγείο και μάλιστα 
στην εξώπορτα του.
 Μετά τη χιονοθύελλα που έπληξε το Μπάφαλο, 
αλλά και ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, ο νεαρός
 μετεωρολόγος αποφάσισε να περάσει καλά μέσα 
στο σπίτι του. 
Δεν μπορούσε να πάει και πουθενά άλλωστε, 
γι’ αυτό το απόλαυσε πίνοντας παγωμένες μπίρες. 
Το χιόνι είχε φράξει την πόρτα του σπιτιού του
 και το αξιοποίησε.
 Το ίσιωσε, έφτιαξε θήκες και το έκανε ψυγείο.
 Έτσι τοποθέτησε εκεί τις μπίρες, τα αναψυκτικά
 και άλλα ποτά που τα ήθελε κρύα
 και αργότερα τα απόλαυσε! 

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Αυτά τα υπέροχα χρώματα δεν σε γαληνεύουν;

Αλήθεια, τι θα ήταν η Ελλάδα
δίχως τη θάλασσα;
Ουρανός δίχως αστέρια;
Οι φωτογραφίες όλες
είναι από την πόλη που ζω, 
την Κόρινθο.
Η Κόρινθος έχει 
τις κλιματολογικές συνθήκες
για τουριστική κίνηση
τουλάχιστον 9 μηνών.

Λάδι και λεμόνι, προστατεύει από την ξηρότητα και τα σκασίματα των χεριών!

Για να κρατήσετε τα χέρια σας όμορφα, 
περιποιημένα και ενυδατωμένα, χρησιμοποιήστε 
την παρακάτω συνταγή με λάδι και λεμόνι!
Είναι ιδιαίτερα μαλακτική και προστατεύει τα χέρια 
από την ξηρότητα και τα σκασίματα,
 ενώ ταυτόχρονα απομακρύνει και τα νεκρά κύτταρα 
κάνοντας ήπια απολέπιση, χαρίζοντας στο δέρμα
 ομοιόμορφο χρώμα και απαλότητα. 
Μπορείς να χρησιμοποιείς τη λοσιόν καθημερινά.
Θα χρειαστείτε:
- 1 κ.γ. ελαιόλαδο
- 1 κ.γ. χυμό λεμονιού
Εκτέλεση: Χτύπησε καλά το λάδι 
με το χυμό λεμονιού, άφησε το μείγμα να δράσει
 για 20 λεπτά στα χέρια σου και μετά ξέπλυνε καλά.
Πηγή: neadiatrofis.gr

Πλαστική σακούλα τέλος για τους Ευρωπαίους! Τι προβλέπει απόφαση.....

Τι προβλέπει απόφαση που επιτεύχθηκε στην Ε.Ε.
Ήρθε η ώρα που οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούν 
να επιστρέψουν έπειτα από δεκαετίες κατάχρησης 
της πλαστικής σακούλας, στη χρήση καλαθιών
 ή χάρτινων συσκευασιών για τα ψώνια τους, 
έπειτα από την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τον περιορισμό 
μέχρι το 2025 κατά περισσότερο από τρία τέταρτα
 τη χρήση της πλαστικής σακούλας μίας χρήσης
 που δηλητηριάζει υδάτινες επιφάνειες και εδάφη.
Οι εκπρόσωποι των 28 κυβερνήσεων υπέγραψαν
 τη συμφωνία αυτή, την οποία είχε προετοιμάσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από τις αρχές της εβδομάδας.
Η συμφωνία προβλέπει ότι τα κράτη που δεν το έχουν
 πράξει ακόμη, θα πρέπει να επιβάλουν χρέωση 
της πλαστικής σακούλας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, 
με στόχο να μειωθεί η κατανάλωση σε 90 σακούλες
 ανά άτομο ετησίως, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Το 2025, η ετήσια κατανάλωση δεν θα πρέπει 
να ξεπερνά τις 40 σακούλες ανά άτομο, ενώ 
ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανερχόταν το 2010
 σε 178 σακούλες ανά κάτοικο ετησίως.
Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών μέτρων 
θα βρίσκονται οι «ελαφρές» σακούλες, πάχους
 κάτω των 50 microns, οι οποίες διανέμονται δωρεάν 
από πολλά ευρωπαϊκά σουπερμάρκετ.
Περισσότερο από το 90% των 100 δισεκατομμυρίων πλαστικών σακουλών που κυκλοφορούν 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία αυτήν.
Σύμφωνα με στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια τέτοιες 
σακούλες καταλήγουν στα σκουπίδια 
και διασκορπίζονται στο έδαφος, στις θάλασσες, 
τις λίμνες και του ποταμούς, προκαλώντας ασφυξία
 σε πουλιά, ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά, 
μετατρεπόμενα σε «θανάσιμη σούπα»
 στις υδάτινες επιφάνειες.
Για «ιστορική επιτυχία» έκανε λόγο η δανέζα 
ευρωβουλευτής των Πρασίνων Μαργκρέτε Αουκεν, 
μιλώντας για την πρώτη ευρωπαϊκή συμφωνία
 αναγκαστικού χαρακτήρα για τον περιορισμό
 των απορριμμάτων.
Δικό μας σχόλιο:
Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουν συνειδητή συμπεριφορά οι άνθρωποι
 και κάτι ακόμη: Μήπως θα πρέπει να επιστρέψουμε
 και στην προ συσκευασίας των προϊόντων εποχή;
Στο χύμα δηλαδή των παλιών μπακάλικων.

Διευθυντής σχολείου έκανε σεξ με καθηγήτρια και τους έγραψαν σε βίντεο.

Μαθητές κατέγραψαν σε βίντεο 
τον διευθυντή του σχολείου τους να επιδίδεται
 σε σεξουαλικές πράξεις με μια καθηγήτρια. 
Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Σλοβενίας, όπου 
και έλαβε χώρα η συγκεκριμένη είδηση, οι μαθητές
 κατέγραψα την ακατάλληλη αυτή σκηνή σε βίντεο.
 «Δράστης» ο 41χρονος Drago Kamenik, πατέρας
 δυο παιδιών και η καθηγήτρια 
μαθηματικών Manja Mertelj, 45 ετών. 
«Ακούσαμε θορύβους σε αίθουσα του σχολείου 
και αμέσως καταλάβαμε 
ότι κάποιοι εκεί μέσα έκαναν σεξ. 
Αλλά θεωρήσαμε ότι θα ήταν μαθητές.
 Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ήταν
 η μαθηματικός μας και ο διευθυντής», 
είπε ένας 19χρονος μαθητής. 
Ο Kamenik ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες
 ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για μοντάζ, ενώ απειλεί 
μέχρι  και με μήνυση τα παιδιά. 
Οι μαθητές πάντως επιμένουν ότι πρόκειται 
για τον 41χρονο λέγοντας ότι το βίντεο, 
που έγινε viral στα social media, 
πιστοποιεί τα λεγόμενά τους.
Δικό μας σχόλιο:
Από μικροί στο ρουφιανιλίκι
αν δεν προηγήθηκε εκβιασμός
σους καθηγητές ή και μόνο
 στον διευθυντή του σχολείου.

Ο, «Σαν παραμύθι», πολιτιστικός σύλλογος και η Μηκώνη φιλοξενούν...........

«Οι φευγάτοι» Της Ιφιγένειας Μούχτση
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Σαν παραμύθι» 
και η Μηκώνη φιλοξενούν την ομάδα 4Χ4
 με την παράσταση «Οι Φευγάτοι»
 το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21.00 
στην αίθουσα θεάτρου στο Δημαρχείο Κιάτου
«Οι φευγάτοι» είναι μια γλυκόπικρη
 μουσικοθεατρική κωμωδία για την κυρίαρχη τάση 
στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων, τη φυγή.
Ιστορίες για τις σχέσεις των ανθρώπων, 
τα όνειρα και τις ανάγκες τους, 
που διαδραματίζονται σε δρόμους, θέατρα,
 λιμάνια, αεροδρόμια, 
σταθμούς τρένων και λεωφορείων. 
Ιστορίες ιδωμένες με χιούμορ, αισιοδοξία 
και τρυφερότητα.
«Οι φευγάτοι» έχουν αποσπάσει βραβείο
 στο Φεστιβάλ κωμωδίας και παίζονται 
υπό την αιγίδα της UNESCO.
Συντελεστές
Κείμενο-σκηνοθεσία: Ιφιγένεια Μούχτση
Παίζουν: Στέργιος Αποστολίνας, 
Ευτυχία Λιβανίου, Ιφιγένεια Μούχτση, Ηλίας Γκογιάνος
Στο πιάνο ο Ιωάννης Λαζάρου.


Κόρινθος: Εκδρομικόν, με το πρώτο ΚΤΕΛ, αλλά και με το κάρο!

 Εκδρομικόν, με το πρώτο ΚΤΕΛ
 αλλά και με το κάρο!
Κέφι πάντως υπήρχε άφθονο!

Γνωρίζατε πως ακόμη και η ονομασία Έλληνας απαγορευόταν επί ποινή θανάτου;

Η μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού
 (χωρίς αμφιβολία) έγινε κατά τη διάρκεια 
του +4ου αιώνα. 
Από τότε και για τα επόμενα 1500 χρόνια ακόμη 
και το όνομα Έλληνας απαγορεύτηκε τελείως 
να χρησιμοποιείται. 
Στη διάρκεια αυτών των 1500 ετών ψάξτε να βρείτε
 το όνομα Έλληνας σε ό,τι έμεινε γραπτό
 στην ελληνική γλώσσα. 
Δεν υπάρχει. 
Έγινε καταπιεστικά Ρωμαίος ή Ρωμιός 
και η Ελλάδα και οι Έλληνες ξεχάστηκαν για πάντα. 
Το όνομα Έλληνας ήταν απαγορευμένο
 επί ποινή ΘΑΝΑΤΟΥ. 
Συκοφαντήθηκε ανελέητα και κακόβουλα 
και έγινε συνώνυμο του ειδωλολάτρη, 
μία λέξη ειδικά κατασκευασμένη για τους έλληνες
 μόνο με «πνευματική» μανία.
 Κατά το υπόλοιπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
τα χρόνια του Βυζαντίου και κατά την τουρκοκρατία, 
ο ραγιάς Ρωμιός είχε ξεχάσει τελείως την Ελλάδα,
 την ελληνικότητά του και το ίδιο το όνομά του. 
Τον έκαναν να απεχθάνεται τον έλληνα και για αυτό 
έγινε ρωμιός και μάλιστα 
να είναι υπερήφανος για αυτό. 
Κανένας άλλος λαός στον κόσμο 
δεν πέταξε το όνομά του
 για να πάρει το όνομα του κατακτητή. 
Θλιβερό κατάντημά μας. 
Έμεινε, όμως, η ελληνική γλώσσα η οποία εξυπηρέτησε 
το εκάστοτε κατεστημένο, αλλά και αυτή αλλοιώθηκε 
βάναυσα να το υπηρετεί.
 Χιλιάδες λέξεις της πήραν άλλη σημασία 
που ήθελαν οι κατακτητές οι οποίοι ήξεραν ότι
 ένα λαό τον κατακτάς όταν όντως 
του αλλάζεις τη γλώσσα του. 
Η 25η Μαρτίου 1821 έφτασε σαν ένας εφιάλτης 
και τον ξύπνησε, γιατί στο βαθύ υποσυνείδητο όλοι
 οι σκλάβοι Ρωμιοί ήξεραν ότι ήταν «Έλληνοι».
 Ευτυχώς τους είχε μείνει και αυτό μέσα 
στη ρωμαίικη παράδοση. 
Τα δημοτικά μας τραγούδια και πάλι ευτυχώς
 κράτησαν κάτι από αυτή την καταστροφική ισοπέδωση. 
Αυτή ήταν η ζοφερή κατάσταση των Ελλήνων όταν 
ανέτειλε το 1821. 
Κατά την Αναγέννηση οι Ευρωπαίοι μάς «άνοιξαν» 
λίγο τα μάτια, αλλά η λάμψη της, δυστυχώς, 
δεν μπορούσε να φτάσει 
σε κάθε ελληνική γωνιά της Μεσογείου. 
Εξάλλου ακολούθησαν και τα 400 χρόνια 
της μαύρης Τουρκοκρατίας. 
Μέχρι και το 1821 (και πολύ μετά από αυτό) 
η πραγματικότητα ήταν ότι όλος ο Ελληνισμός
 έμεινε πρώτα από όλα ανιστόρητος
 και συνεπώς ανελλήνιστος. 
Η ρωμιοσύνη τον κρατούσε απολίτιστο και κάτω
 από την εξουσία των δογμάτων και τον τυραννούσε
 πολιτικά, αλλά περισσότερο πνευματικά.
 Ακόμη και μετά το 1821 η Ευρώπη φιλελληνικά 
προσπάθησε να μάς βοηθήσει, αλλά το ρωμαίικο 
έμεινε πάντοτε εναντίον της Ελλάδας
 και κάθε τι ελληνικό. 
Ακόμη και σήμερα ονομάζουμε τους προγόνους μας,
 τους φωτοδότες της ανθρωπότητας φευ,
 τους ιδεολάτρες που έσπειραν το σημερινό μας
 πολιτισμό, χλευαστικά τους υποβιβάζουμε 
και τους αποκαλούμε αηδιαστικά ειδωλολάτρες!
 Η ελληνικότητά μας ακόμη και σήμερα 
διαστρεβλώνεται, τις περισσότερες φορές 
αποκρύπτεται και αλλοιώνεται τόσο άδικα
 ώστε να την απωθούμε. 
Ο σημερινός έλληνας αγνοεί τελείως το παρελθόν του 
και τον εαυτό του. 
Με τη ρωμιοσύνη γίναμε 
ένας λαός σχιζοφρενής.
 Τι μέλλον μπορεί να έχει ένας λαός
 ο οποίος δεν γνωρίζει 
την ένδοξη ιστορία 
και το λαμπρό παρελθόν του
 το οποίο θα πρέπει να τον οδηγεί
 στο μέλλον 
για σημαντικότερα κατορθώματα;
 Οι Ευρωπαίοι ακόμη και σήμερα περιμένουν 
σπίθες αναλαμπής από τον ελληνισμό που δεν έρχονται.
 Ως ρωμιοί τι έχουμε δώσει στον κόσμο; 
Η Ευρώπη κατά την Αναγέννηση αναγεννήθηκε
 μέσα στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
 Εμείς είμαστε αιώνες πίσω και ζούμε μέσα σε ένα
 δογματισμό και κρατικισμό που δεν είναι ελληνικά
 και αυτό ακριβώς μας απομονώνει από την Ευρώπη,
 αλλά περισσότερο εκμηδενίζει τις δημιουργικές 
δυνάμεις του Ελληνισμού. 
Με μία τόσο μακραίωνη ταπείνωση, ο σημερινός
 Έλληνας δεν γνωρίζει το χθες και είναι ανίκανος
 να προβλέψει και να βαδίσει στο ελληνικό του μέλλον. 
Αυτό μας έχει φέρει σε μία κατάσταση βαρβαρότητας 
που τη ζει σήμερα ο Έλληνας μέσα στη χρεοκοπία του. 
Το πιο σημαντικό πράγμα που μας έφερε
 το 1821 
(εκτός από την ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό)
 είναι που ξαναέφερε στην επιφάνεια και ζωντάνεψε
 τα ονόματα Ελλάς και Έλληνες. 
Να, λοιπόν γιατί η γενναία Ελληνική Επανάσταση 
αφορίστηκε τόσο πανηγυρικά! 
Η ρωμιοσύνη μάς ήθελε ανιστόρητους, βάρβαρους 
και σκλάβους. 
Ποιος το αμφιβάλει αυτό; 
Εάν έχετε διαβάσει δύο-τρία βιβλία Ιστορίας, 
βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και πέστε ότι όλα 
τα ανωτέρω είναι ψέματα. 
Η καρδιά που χτυπάει ελληνικά και βλέπει ελεύθερα
 και με πόνο την κατάντιά μας, θα ομολογήσει 
την αλήθεια που φαίνεται με γυμνό μάτι. 
Ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας. 
Είχε απόλυτο δίκιο ο ποιητής μας Κωστής Παλαμάς 
που διακήρυξε: 
Αυτό το λόγο θα σας πω 
δεν έχω άλλο κανένα,
 Μεθύστε με το αθάνατο 
κρασί του Εικοσιένα. 
Μόνο τότε θα ψάλλουμε με πολλή υπερηφάνεια 
τα αθάνατα λόγια του εθνικού μας ποιητή 
Διονυσίου Σολωμού. 
Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
 Των ελλήνων τα ιερά 
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη 
Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά!
 ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Ας σκεφτούμε ΟΜΩΣ τι μας λένε
 και τι μας συμβουλεύουν τα λόγια αυτά!
*Ο ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ είναι εκπαιδευτικός 
στη Μελβούρνη και αρθρογράφος σε ομογενειακά
 και Ελληνικά έντυπα 
Από Λόγιος Ερμής