Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Το πρώτο μου αυτοκίνητο......από Graffiti του δρόμου.


Λουτράκι:Φωτογραφική λήψη του 1977 (Ο τίτλος ανήκει στον καθένα διαφορετικός)Χάνει το... "τρένο" η γραμμή Αθήνα - Πάτρα;

Tον κίνδυνο να χαθούν κοινοτικά κονδύλια
 αντιμετωπίζει η Eλλάδα με αφορμή το έργο
 της σύνδεσης της σιδηροδρομικής γραμμής 
με την πόλη και το λιμάνι της Πάτρας λόγω 
της διαμάχης μεταξύ της EPΓOΣE και του δήμου 
Πατρέων για τη χάραξη της νέας γραμμής.
«Mήλον της Eριδος» αποτελεί το τελευταίο τμήμα
 της νέας γραμμής Pίο - N. Λιμένας Πάτρας, μήκους
 8,5 χλμ., το οποίο πήρε το «πράσινο φως» της E.E.
 και δεν περιλαμβάνει υπογειοποίηση της γραμμής, 
καθώς αυτή η λύση εκτόξευε το κόστος του έργου 
σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ. H εγκεκριμένη λύση
 προβλέπει τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης
 γραμμής μέσα στην πόλη.

Εκπόνηση μελέτης
Σύμφωνα με τη διοίκηση της EPΓOΣE μετά 
από εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους 
και ευρεία διερεύνηση εναλλακτικών 
χαράξεων επελέγη η τεχνικοοικονομικά 
βέλτιστη λύση για τη διέλευση 
της γραμμής από την πόλη της Πάτρας και μάλιστα
 σε συνεννόηση με τον OΣE και τις δημοτικές αρχές
 της Πάτρας. Tο υπουργείο Yποδομών κατέθεσε
 αυτή τη νέα πρόταση στην E.E. και εξασφάλισε
 τη χρηματοδότησή του από το EΣΠA 2014-2020. 
Ωστόσο, ο δήμος της Πάτρας θεωρεί ότι η νέα χάραξη
 θα επιβαρύνει την πόλη καθώς 
η γραμμή δεν θα είναι υπόγεια.
H διοίκηση της EPΓOΣE από την άλλη
 αντιπαραθέτει την αρχική συμφωνία του δήμου
 στη λύση που κατατέθηκε στην E.E. καθώς 
και το γεγονός ότι κατά μήκος της νέας γραμμής 
θα κατασκευαστούν χώροι πράσινου. 
Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκαν συγκριτικά
 όλες οι εναλλακτικές λύσεις της σιδηροδρομικής
 πρόσβασης στην πόλη και το λιμάνι της Πάτρας. 
Mεταξύ αυτών ήταν και η λύση της πλήρους
 υπογειοποίησης της γραμμής, η οποία είχε προβλεφθεί 
στον αρχικό σχεδιασμό και είχε προωθηθεί σε επίπεδο
 μελέτης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά
 δεδομένου ότι συνεπάγεται κόστος κατασκευής
 της τάξης των 400 εκατ. ευρώ, το οποίο ενδέχεται
 μέχρι και να διπλασιαστεί λόγω των τεχνικών 
ιδιαιτεροτήτων και δυσχερειών του έργου, 
απορρίφθηκε με βάση τα σημερινά
 δημοσιονομικά δεδομένα.

Απόφαση
Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 
τον Δεκέμβριο του 2013 αποφασίστηκε να επιλεγεί 
μια λύση που εξασφαλίζει την εναρμόνιση 
και συνύπαρξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
 εντός του αστικού ιστού της πόλης, αποκαθιστά 
πλήρως την οδική επικοινωνία στο κέντρο της πόλης 
(περιοχή Aγ. Διονυσίου) και αναβαθμίζει εν γένει 
την εν λόγω περιοχή δημιουργώντας νέους 
κοινόχρηστους χώρους 
(πλατεία, χώρους στάθμευσης κ.λπ.). 
H λύση αυτή εξασφαλίζει τόσο την προαστιακή
 εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής της πόλης, 
και μάλιστα με προοπτική περαιτέρω επέκτασής της 
βορείως και νοτίως της πόλης, όσο και την υπεραστική
 κίνηση επιβατών και τη σιδηροδρομική 
διακίνηση εμπορευμάτων από και προς 
την Kεντρική και Bόρεια Eυρώπη, μέσω Iταλίας.
O προϋπολογισμός του έργου στο τμήμα αυτό
 είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.
 «Mε τη λύση αυτή εξασφαλίζονται οριακά 
αποδεκτοί δείκτες κοινωνικοοικονομικής 
αξιολόγησης, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν
 οι αντίστοιχες επενδύσεις από κονδύλια 
της Eυρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει, μιλώντας 
στην «HτΣ», ο πρόεδρος και διευθύνων
 σύμβουλος της EPΓOΣE K. Σπηλιόπουλος
 Στο ανωτέρω πλαίσιο, η EPΓOΣE προγραμματίζει 
τις αμέσως επόμενες φάσεις μελετητικής ωρίμασης 
και περιβαλλοντικής αδειοδότησης της νέας γραμμής,
 ώστε να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις
 για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, 
στο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Περιόδου 2014-2020, με προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το έτος 2019.

H γραμμή Aθήνα - Πάτρα
O χρόνος διαδρομής Aθήνα - Πάτρα θα περιοριστεί 
σε δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση των έργων 
που ήδη κατασκευάζονται ή έχουν προγραμματιστεί.
Oι ταχύτητες μελέτης της γραμμής θα φθάνουν
 έως τη Λυκοποριά τα 200 χλμ./ώρα, από εκεί
 έως το Aίγιο τα 150 χλμ./ώρα και μετά
έως την είσοδο της Πάτρας θα κυμαίνονται 
μεταξύ 90-120 χλμ./ώρα. 
Tο έργο έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους
 της B' και Γ' Προγραμματικής Περιόδου
 (Tαμείο Συνοχής), από πόρους 
του EΣΠA 2007-2013, ενώ ο σχεδιασμός
 του υπουργείου Yποδομών, Mεταφορών 
και Δικτύων προβλέπει την ολοκλήρωση 
του έργου στο πλαίσιο της 5ης Προγραμματικής 
Περιόδου 2014-2020.
Μετ' εμποδίων «στρώνονται» οι ράγες
H ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται 
τον Δεκέμβριο του 2017
H πρόοδος υλοποίησης του έργου έχει,
 κατά τμήμα γραμμής, ως εξής:
1. H νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων
 στο τμήμα Aθήνα (ΣKA) - Kιάτο, μήκους 104 χλμ.,
 έχει τεθεί σε κυκλοφορία από τον Iούλιο 2007, 
ενώ οι ηλεκτροκίνητοι συρμοί τέθηκαν
 σε κυκλοφορία τον Oκτώβριο 2010.
2. Στο τμήμα Kιάτο - Aίγιο (Pοδοδάφνη), 
μήκους 72 χλμ., έχει ολοκληρωθεί σημαντικό
 μέρος των έργων υποδομής
 (σήραγγες, γέφυρες, χωματουργικές εργασίες). 
Σε εξέλιξη βρίσκεται μία σύμβαση 
με την οποία κατασκευάζονται τα έργα υποδομής 
στην περιοχή Eλαιώνα (XΛM 73,2 - 80,5) καθώς 
και οι σταθμοί και στάσεις του ευρύτερου τμήματος, 
ενώ στις 31-12-2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός 
για την ανάθεση της μεγάλης εργολαβίας, 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 273 εκατ. ευρώ, 
η οποία περιλαμβάνει τα έργα υποδομής 
που δεν υλοποιήθηκαν λόγω της διάλυσης
 των εργολαβιών της «Mηχανικής A.E.» 
(A.Σ. 510 & 511), την κατασκευή επιδομής,
 των H/M εγκαταστάσεων και της σηματοδότησης.
 H ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
και η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται 
τον προσεχή Aπρίλιο, με διάρκεια 
υλοποίησης 24 μήνες.
3. Mετά την πρόσφατη έκδοση των Περιβαλλοντικών
 Όρων της ηλεκτροκίνησης της νέας γραμμής,
 η EPΓOΣE προγραμματίζει τη δημοπράτηση 
του έργου της ηλεκτροκίνησης.
 H υπογραφή σύμβασης εκτιμάται τον Φεβρουάριο
 του 2015 με διάρκεια 13 μήνες. 
H ολοκλήρωση της νέας ηλεκτροκινούμενης 
γραμμής εκτιμάται στα τέλη του 2016.
4. Στο τμήμα Aίγιο (Pοδοδάφνη) - Pίο 
(περιοχή Mποζαΐτικα), μήκους 32,4 χλμ., βρίσκεται 
σε εξέλιξη, από τον περασμένο Iούνιο, η πρώτη 
εργολαβία, προϋπολογισμού 293,2 εκατ. ευρώ,
 που αφορά στα έργα υποδομής στο πρώτο 
υποτμήμα Aίγιο - Ψαθόπυργος, στα οποία 
περιλαμβάνεται η δίδυμη σήραγγα Παναγοπούλας, 
μήκους περίπου 4.800 μ.
 με συμβατική διάρκεια 36 μήνες.
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία
 για τη δημοπράτηση των έργων υποδομής
 στο δεύτερο υποτμήμα Ψαθόπυργος - Pίο, 
δεδομένου ότι υπάρχουν εγκεκριμένοι
 περιβαλλοντικοί όροι, πλήρεις οριστικές μελέτες 
και ήδη κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις που 
δρομολογούνται, καθιστώντας τον χρόνο 
συντέλεσής τους σημαντικά μικρότερο. 
H εργολαβία κατασκευής των έργων υποδομής
 αυτών, προϋπολογισμού δημοπράτησης 
150 εκατ. ευρώ, προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί 
εντός του β' τριμήνου του 2014 με διάρκεια 24 μήνες.
Tο ευρύτερο τμήμα Aίγιο - Pίο θα ολοκληρωθεί
με μία τρίτη εργολαβία που θα δημοπρατηθεί
 στα τέλη του 2015 και θα περιλαμβάνει
 την επιδομή, τη σηματοδότηση, τις τηλεπικοινωνίες 
και την ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής γραμμής. 
H ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται 
τον Δεκέμβριο του 2017.
Της Mαρίας Mόσχου
----------------------------------
Πηγή: imerisia.gr


"Come to Corinthos" ή μήπως "Welcome to Corinthos"?

Οι φωτογραφίες όλες είναι
από την περιοχή του λιμανιού
σήμερα 8 του Μάρτη 2014Τι να προσέξετε στις τηγανιτές πατάτες;

Συμβουλές για να μειώσετε 
την ποσότητα Trans λιπαρών.
Οι τηγανιτές πατάτες αποτελούν μια αγαπημένη
 γεύση για πολλούς. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη 
σύσταση από τους διαιτολόγους, αλλά αν θέλετε 
να τις φτιάξετε, καλό θα είναι να προσέξετε
 το πώς τις φτιάχνετε.
Αυτό οφείλεται στο ότι εκτός από τις θερμίδες 
που έχουν, η επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες 
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο συστατικών,
 που δεν τα θέλουμε:
1. Trans λιπαρών, που σχετίζονται 
με καρδιαγγειακά νοσήματα.
2. Ακρυλαμίδιο .Το ακρυλαμίδιο είναι μια ουσία, 
η οποία παράγεται όταν κάποια τρόφιμα 
μαγειρευτούν σε υψηλή θερμοκρασία 
(π.χ. τηγάνισμα). Πρόκειται για μία νευροτοξική 
και πιθανώς καρκινογόνο ουσία για τον άνθρωπο. 
Σχηματίζεται κατά την αντίδραση ενός αμινοξέος 
της ασπραγινίνης με σάκχαρα όπως η φρουκτόζη
 και η γλυκόζη σε υψηλές θερμοκρασίες, 
άνω των 120 βαθμών C. Τόσο η ασπαραγινίνη 
όσο και τα συγκεκριμένα σάκχαρα αποτελούν φυσικά 
συστατικά που βρίσκουμε σε τρόφιμα όπως η πατάτα. 
Κατά συνέπεια, η πατάτα που τηγανίζεται έχει
 υψηλές πιθανότητες να αναπτύξει ακρυλαμίδιο.
Το ερώτημα ωστόσο που τίθεται είναι τι πρέπει 
να κάνει κανείς για να μειώσει την ποσότητα trans
 και ακρυλαμιδίου στις τηγανιτές πατάτες. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση σας δίνουμε 
κάποιες απλές και χρήσιμες συμβουλές:

1. Τηγανίζετε πάντα με ελαιόλαδο
2. Μην τηγανίζετε στο ίδιο λάδι για πάνω 
από 2 – 3 φορές.
3. Μην αποθηκεύετε τις πατάτες στο ψυγείο, 
καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες ψύξης μπορεί
 να αυξήσουν την περιεκτικότητα της πατάτας
 σε σάκχαρα, με αποτέλεσμα περισσότερες 
πιθανότητες ανάπτυξης ακρυλαμιδίου
 κατά το τηγάνισμα.
4. Όταν κόβετε τις πατάτες, πριν τις τηγανίσετε
 βάλτε τες σε κρύο νερό για 30 λεπτά
5. Μην αφήνεται να σκουρύνουν οι πατάτες. 
Μόλις αποκτήσουν ένα χρυσαφένιο χρώμα 
βγάλτε τες από τηγάνι ή τη φριτέζα.
6. Μην τρώτε τις πατάτες ή τα κομμάτια
 της τηγανιτής πατάτας που είναι πολύ σκούρα.
Πηγή: neadiatrofis.gr

Ποδοσφαιρική ομάδα Κορίνθου 1970-71

Αγωνιζόταν στην Β Εθνική
και απεικονίζονται οι
Γιάννης Στάμου, Γιώργος Σπίνουλας,
Διονύσης Μήτρου, Φωτιάδης,
Στέλιος Δόξας, Βασίλης Μακρής
Γιάννης Στέφας, Τάκης Μπισμπίκης
Βαγγέλης Τσαντεκίδης,
Χρήστος Καρσιώτης
και ο Ντίνος Γέγιος


Φασούλι το φασούλι........

Από Graffiti του δρόμου.
Να γιατί ήσαν και αποκαλούνταν θεϊκοί!

«Μην ξεχνάς ότι στη ζωή πρέπει να συμπεριφέρεσαι
 όπως σε μια συνεστίαση. 
Φθάνει μπροστά σου δίσκος που περιφέρεται; 
Άπλωσε το χέρι σου και πάρε κάτι με ευπρέπεια. 
Απομακρύνεται; 
Μην τον κρατάς. 
Δεν έχει φθάσει ακόμη; 
Συγκράτησε την όρεξή σου και περίμενε
ώσπου να έλθει κατά σένα. 
Τέτοια στάση να κρατάς ως προς τα παιδιά, 
τέτοια ως προς τη γυναίκα, τα αξιώματα, 
τον πλούτο - και θ΄ αξιωθείς κάποτε να καθίσεις
 στο ίδιο τραπέζι με τους θεούς. 
Αν μάλιστα δεν απλώσεις το χέρι να πάρεις κάτι,
 μ’ όλο που σου προσφέρθηκαν,
 αλλά τα περιφρονήσεις, τότε δεν θα καθίσεις απλώς 
στο ίδιο τραπέζι με τους θεούς, 
αλλά θα ‘σαι και συ ένας από αυτούς.
Αυτό έκανε ο Διογένης και ο Ηράκλειτος 
και οι όμοιοί τους, γι’ αυτό και ήσαν 
και αποκαλούνταν θεϊκοί.» 
Αρριανός, Επίκτητου Εγχειρίδιον

Κόρινθος: Καλή σου μέρα (Graffiti)

Η καλή μέρα, λένε,
ότι από την αυγή της φαίνεται
αλλά εγώ λέω πως
δεν έχει και τόσο σημασία
το πως ξεκινάει η μέρα σου
αλλά το πως καταλήγει.Κόρινθος: Σήμερα ήταν μια όμορφη μέρα για βόλτα στο πάρκο.

Κεντρική πλατεία "περιβολάκια"
7 Μάρτη 2014

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Ισόβια σε τρεις εφοριακούς για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ

Η συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο
 εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε 
το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης σε βάρος
 τριών εφοριακών που κατηγορούνταν 
για την υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.
Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 15 χρονια, 
με τη συνολικά προκληθείσα ζημιά
 για το ελληνικό δημόσιο να εκτιμάται
 σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε 
ισόβια δεσμά σε τρεις ήδη φυλακισμένους εφοριακούς,
 όπως επίσης σε έναν υποτιθέμενο βιοτέχνη ενδυμάτων, 
ο οποίος εμφάνιζε δήθεν εξαγωγική 
δραστηριότητα, εισπράττοντας έτσι 
παράνομα τον ΦΠΑ.
Η συγκεκριμένη δικογραφία, μία από τις δεκάδες
 που σχηματίστηκαν για το ίδιο σκάνδαλο, 
αφορούσε την Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης
 και η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται εδώ 
σε 1 εκατ. ευρώ. Ένας από τους εφοριακούς ήταν 
το διάστημα που έγινε η απάτη, δηλαδή τη δεκαετία 
του '90, προϊστάμενος της Α' ΔΟΥ, ενώ οι άλλοι δύο 
προϊσταντο του τμήματος ΦΠΑ της ίδιας ΔΟΥ.
Για την συγκεκριμένη περίπτωση, 
το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε 
άλλους τρεις εφοριακούς, σε ποινές 
από φυλάκιση 4 ετών έως κάθειρξη 10 χρόνων, 
αλλά αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους ενόψει 
του εφετείου υπό τον όρο της καταβολής
 χρηματικών εγγυήσεων.
Μέχρι στιγμής έχουν καθίσει στο εδώλιο
 και κρίθηκαν ένοχοι 
για το συγκεκριμένο σκάνδαλο 
περισσότεροι από δέκα εφοριακοί, 
από τους οποίους κάποιοι εκτίουν ποινές εγκλεισμού, 
ενώ αρκετές ακόμη υποθέσεις της ίδιας κομπίνας
 εκκρεμούν στα ποινικά δικαστήρια.
Δικό μας σχόλιο:
Αν εκκρεμούν οι υποθέσεις τους
προλαβαίνουν μάλλον 
να θέσουν υποψηφιότητες 
για Δήμαρχοι ή Ευρωβουλευτές.Κόρινθος: Το λιμάνι, πριν από τον σεισμό του 1928, προφανώς.

Ένας υπέροχος πίνακας ζωγραφικής.

Κόρινθος: Θεατρική παράσταση, τη Δευτέρα.

Δημοτικό Θέατρο
Κολιάτσου 32
Δευτέρα 10 του Μάρτη 2014
"Καφές και παξιμάδια"
του Θ. Σκρουμπέλου
με τους Λευτέρη Τσάτση και τη Γιάννα Μελά
Αφιερωμένο στον Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι

Κόρινθος: Ο "πόλεμος" της αφίσας και .........
Μόνοι μας ρυπαίνουμε την πόλη μας.

Θα μπορούσα να "τραβήξω"
 πολύ περισσότερες φωτογραφίες
και να τις αναρτήσω εδώ 
αλλά προτίμησα κάποιες ελάχιστες
 που έβγαλα σήμερα μόλις (7-03-2014)
 απλά περπατώντας  για να πάω  για καφέ 
και το μεσημέρι ανεβαίνοντας για το σπίτι.
Οι τζαμαρίες των κλειστών, από την οικονομική κρίση, καταστημάτων.

Η Κόρινθος είναι μία πόλη της Ευρώπης.
Τι κι αν υπάρχει ειδικός χώρος. Ακόμη και στα δημόσια κτήρια.
Μπροστά στο Δημαρχείο.

Αυτή η ταμπέλα 
υποτίθεται πως είναι στο δρόμο
 για να μας πληροφορεί τι;
Τίποτα δεν γλυτώνει!
Α, ναι
η τουριστική περίοδος
όπου να ναι αρχίζει
και θα έλθουν και τουρίστες  
στην πόλη μας.

Κόρινθος: Αυτό γίνεται στον παλιό Σιδηροδρομικό σταθμό. (Βίντεο)


Περισσότερες φωτογραφίες
Αλλά καλύτερα να δείτε το βίντεο

Κόρινθος: Ποδηλατώντας, μετ εμποδίων, στην πόλη. (Φωτογραφίες)

Οι φωτογραφίες είναι από 
τις 6 του Μάρτη 2014,
Πρόσφατες, δηλαδή,
Θα μπορούσαν να είναι 
πολύ περισσότερες αλλά.......
...λέτε να συγκινούσαν κανέναν;
Μάλλον όχι....γιατί είναι "ανίκητοι"!