Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Των κεραμικών τα όστρακα και των μαρμάρινων γλυπτών τα θραύσματα λένε ιστορίες.

 Έχουν μνήμες οι πέτρες. 
Των κεραμικών τα όστρακα
 και των μαρμάρινων γλυπτών τα θραύσματα 
λένε ιστορίες. 
Έχουν οξειδωθεί με αναμνήσεις
 και οι αιώνες έχουν επάνω τους σταλάξει ιστορίες
 που κανείς, σωστά, δεν μπορεί να διαβάσει 
παρεκτός ποιητές και αλαφροΐσκιωτοι, 
σαλιγκάρια και πεταλούδες…… 
κανένας άλλος καλλίτερα.
Έχουν μνήμες οι πέτρες…… 
Έτσι όπως και τα κύτταρα. 
Καρτσωνάκης Πάν 2009
The stones can recall. 
The ceramic sherds and the pieces 
of the marble sculptures, 
have stories to tell. 
They've been oxidized with memories
 and the centuries have dripped on them stories
 that no one can read, in the right way, 
except the poets and the "moonstrucked",
 the snails and the butterflies...
 nobody else could.
Stones can recall. ………… 
Like bodycells do, the same way. 
Kartsonakis Pan 2009 
Κόρινθος 
από την εκπομπή της ΕΤ 
«Ελλάδος περιήγησις»

Δεν υπάρχουν σχόλια :