Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Μες στ'ολικό ποσό δεν αριθμήθηκα. Κι αυτή η χαρά μ'αρκεί.

Πρόσθεσις

Αν ευτυχής ή δυστυχής είμαι δεν εξετάζω.
Πλην ένα πράγμα με χαράν στον νου μου πάντα βάζω --
που στην μεγάλη πρόσθεσι (την πρόσθεσί των που μισώ)
που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμ'εγώ εκεί
απ' τες πολλές μονάδες μια. Μες στ'ολικό ποσό
δεν αριθμήθηκα. Κι αυτή η χαρά μ'αρκεί

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1897) 
Addition

I do not question whether I am happy or unhappy.
Yet there is one thing that I keep gladly in mind --
that in the great addition (their addition that I abhor)
that has so many numbers, I am not one
of the many units there. In the final sum
I have not been calculated. And this joy suffices me.

Konstantinos P. Kavafis (1897) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :