Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Έχω βρε σεις μιαν απορία.


Για να εκλεγεί κάποιος στο αξίωμα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας 
πρέπει να πληροί τέσσερις βασικές προϋποθέσεις:
Να είναι Έλληνας πολίτης για πέντε τουλάχιστον έτη
Να έχει από έναν από τους δύο τουλάχιστον γονείς του 
ελληνική καταγωγή.
Να έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος 
της ηλικίας του.
Να έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :