Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Κόρινθος, πεζόδρομος Ερμού πριν από λίγο: Διπλόν αλεξιβρόχιον;

Μάλλον θα περιμένει έξω από το κατάστημα, 
την σύζυγό του, που ψωνίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια :