Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η επίσημη μορφή της καθορίστηκε από το Σύνταγμα της Επιδαύρου.

H Ελληνική σημαία με την επίσημη μορφή της 
καθορίστηκε το 1822 
από το Σύνταγμα της Επιδαύρου, είχε σταυρό, 
ως σύμβολο της ορθοδοξίας. 
Η σημαία αυτή, αποτελούσε την επίσημη
 Ελληνική σημαία έως το 1978. 
Η Επίσημη Σημαία του Ελληνικού κράτους 
καθιερώθηκε με νόμο στις 21-12-1978 
οπότε και υιοθετήθηκε η "ναυτική", 
αυτή με τις οριζόντιες λευκές και γαλάζιες γραμμές.
Το ριγωτό πρότυπο επιλέχτηκε λόγω
 της ομοιότητάς του με την κυματιστή θάλασσα 
που περιβάλλει τις ακτές της Ελλάδας.
Η εκδοχή του λευκού σταυρού 
μέσα σε κυανό πλαίσιο χρησιμοποιείται 
ακόμα και σήμερα 
παράλληλα με την πιο διαδεδομένη μορφή με τις ρίγες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :