Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

(Βίντεο) Οι Αγώνες ξεκίνησαν και καθιερώθηκαν από τα "ηρωικά χρόνια"

Οι Αγώνες διαμορφώθηκαν και καθιερώθηκαν
 τα "ηρωικά χρόνια". 
Οι αγώνες συνδέονταν στενά με τις γιορτές 
που έκαναν για να θυσιάσουν στους θεούς 
 και να τιμήσουν τους μεγάλους νεκρούς
 αλλά και τους ξένους τους.
 Δεν τους θεωρούσαν ως επάγγελμα αλλά μέσο 
για να αναπτύξουν αρμονικά 
το σώμα και το πνεύμα τους. 
Οι αγώνες διακρίνονταν σε γυμνικούς, αθλητικούς, 
μουσικούς, ποιητικούς, δραματικούς ή σκηνικούς. 
Οι γυμνικοί αγώνες γίνονταν στα στάδια, 
τα γυμναστήρια και στις παλαίστρες. 
Οι αθλητές λέγονταν και αγωνιστές. 
Κάθε αγωνιστής είχε τον αντίπαλο του, 
τον ανταγωνιστή. 
Καθένας απ’ αυτούς διεκδικούσε πάντοτε 
τη νίκη και στηριζόταν στις δικές του δυνάμεις
 και τη βοήθεια των θεών. 
Η τελετή των αγώνων γινόταν κάθε χρόνο
 ή μετά από δύο ή και περισσότερα χρόνια.
 Όσοι είχαν αναλάβει την εποπτεία
 και την αθλοθέτηση των αγώνων 
λέγονταν Ελλανοδίκες. 
Οι αγώνες διακρίνονταν σε μικρούς τοπικούς
 και σε σπουδαίους πανελλήνιους. 
Οι τοπικοί αγώνες συγκέντρωναν τοπικό ενδιαφέρον.
 Τέτοιοι ήταν τα Παναθήναια, τα Ελευσίνια,
 τα Ηράκλεια, τα Πανιώνια, τα Ελλοπία,
 τα Ηραία, τα Ελευθέρια, τα Ασκληπιεία, 
τα Λύκαια κ.α.
Στους Πανελλήνιους Αγώνες, που ήταν 
πολύ σπουδαίοι, έπαιρναν μέρος αθλητές 
απ’ όλη την Ελλάδα.
 Γίνονταν μ’ επισημότητα, θεωρούνταν ιεροί 
και κατά τη διάρκεια τους σταματούσαν 
οι εχθροπραξίες ανάμεσά στις Ελληνικές πόλεις. 
Οι πιο σημαντικοί από αυτούς ήταν: 
τα Ίσθμια, τα Νέμεα, τα Πύθια και τα Ολύμπια.

Δεν υπάρχουν σχόλια :