Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Θεσσαλονίκη Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος, στην κακόφημη συνοικία της Μπάρας.

Η καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη,
 κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, 
άλλαξε εντυπωσιακά. 
Στην πόλη διαβιούσαν χιλιάδες αξιωματικοί και στρατιώτες, 
ανάρρωναν τραυματίες στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στρατιώτες 
από τα μέτωπα του πολέμου έρχονταν στην πόλη για ξεκούραση και διασκέδαση. 
Η πόλη γέμισε από εστιατόρια, καφέ σαντάν , καμπαρέ και δεκάδες οίκους ανοχής
 όπου εργάζονταν πολλές κοπέλες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. 
Στη φωτογραφία στρατιώτες και ιερόδουλη στην κακόφημη συνοικία 
της Μπάρας, που οι Τούρκοι ονόμαζαν Dudulak, δηλαδή δρόμος της ηδονής.
 (Αρχείο Α. Δ. Σατραζάνη) 

Λεύκωμα ¨Θεσσαλονίκη, στιγμές Ιστορίας¨ εκδ. Ι. Ε. Ε. Ε. - Ε. Ι. Μ. , Αθήνα, 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια :