Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης 
από τα 5.6 δισ. ευρώ το 2009 στα 3.2 δισ. ετησίως, 
πέτυχε το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
με βάση την πρόβλεψη για τον Σεπτέμβριο του 2012.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) 
Β. Σφυρόερα, από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο
 του 2012 το σύστημα έχει εντοπίσει τουλάχιστον
 200 γιατρούς, που φαίνεται ότι υπερσυνταγογραφούν 
ενώ είναι ενδεικτικό ότι 10 από αυτούς παρά 
την επιτήρηση συνέχισαν να γράφουν 
3.500 - 4.500 συνταγές κάθε μήνα, και οι υποθέσεις 
αυτές θα διαβιβαστούν στην δικαιοσύνη.
Σε σημερινή συνέντευξη τύπου οι υπεύθυνοι 
της ΗΔΙΚΑ εκτίμησαν ότι το σύστημα ελέγχει 
πλέον 5.500.000 συνταγές ανά μήνα ενώ έχει 
καταγραφεί μείωση του μέσου κόστους ανά συνταγή 
κατά 12 ευρώ, που ισοδυναμεί με μείωση της τάξεως
 του 32%. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν
 στην δημοσιότητα, εξοικονομούνται περίπου 
60 εκατομ. ευρώ το μήνα, για τα ασφαλιστικά 
ταμεία από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης και της μείωσης της τιμής
 των φαρμάκων, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι
 κάθε χρόνο περιστέλλεται δαπάνη 300 εκατομ. ευρώ
 χάρη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Ήδη οι εκτιμήσεις των υπευθύνων του συστήματος 
αναφέρουν ότι η φαρμακευτική δαπάνη αναμένεται
 να μειωθεί στα 2.88 δισ. στο τέλος του 2012, 
με την εφαρμογή και του νέου δελτίου τιμών, 
στόχο τον οποίο έχει θέσει η τρόικα
 και περιλαμβάνεται στο μνημόνιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΗΔΙΚΑ, θα έχουν
 ενταχθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου
 όλα τα φαρμακεία της χώρας.
Ήδη συνταγογραφούν μέσω αυτού το 80% 
των γιατρών, ενώ ελέγχεται το 92% του συνόλου
 των συνταγών, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό παγκοσμίως.
Ο κ. Β. Σφυρόερας εξήγησε ότι οι στόχος
 της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι
 η προστασία της υγείας του ασθενούς, 
ο αποτελεσματικός έλεγχος και ο εξορθολογισμός
 των δαπανών, καθώς και η οικονομία 
στον τομέα της υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :